Regering van Italie aarzelt over Ocalan; Coalitie verdeeld over uitlevering

De centrum-linkse regeringscoalitie in Italie aarzelt over de vraag of de donderdag in Rome aangehouden leider van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK, Abdullah Ocalan, moet worden uitgeleverd aan Turkije. Vertegenwoordigers van de Groenen en van de Italiaanse Communistische Partij zijn fel tegen uitlevering.

“Italie moet het respect voor de rechten als mens en als burger van Ocalan respecteren. Hij mag in geen geval worden uitgeleverd aan Turkije,' zei gisteren de Groene senator Stefano Boco, vice-voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandse zaken. Minister van Buitenlandse zaken Lamberto Dini hield zich op de vlakte. “Gezien de veroordelingen die op de schouders van deze persoon rusten, moest de Italiaanse regering wel overgaan tot arrestatie nadat hij was geidentificeerd' zei Dini. Hij voegde daaraan toe dat een besluit over uitlevering moet worden genomen door de ministers van Binnenlandse zaken en van Justitie - de laatste is een communist. Dini herinnerde eraan dat ook de Duitse justitie een internationaal arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen Ocalan. De Turkse premier Mesut Yilmaz zei gisteravond dat een initieel verzoek tot uitlevering is gedaan en dat “we niet de minste twijfel hebben of NAVO-bondgenoot Italie niet de verkeerde benadering zal kiezen in deze zaak die van vitaal belang is voor Turkije'.De Turkse minister van Justitie, Hasan Denishurdu, zei dat er geen enkel motief voor Rome is om uitlevering aan Turkije te weigeren. Hij zei dat “de meest omvangrijke documentatie in de geschiedenis van uitwijzingen' zal worden overgelegd.

Berichten uit Turkse bron dat Ocalan in Italie politiek asiel had aangevraagd - nadat dat hem in Moskou zou zijn geweigerd waar hij vandaan kwam - zijn in Rome tegengesproken. [In een verklaring die gisteravond werd uitgezonden door de in Belgie gestationeerde Koerdische zender MED TV zegt Ocalan dat hij naar Rome kwam “met volledig medeweten' van de Italiaanse regering. In de uitzending werd ook gewaarschuwd dat “sommige machten, met name de Verenigde Staten', die Turkije steunen, daarvan de consequenties moeten dragen.

De VS hebben de aanhouding van Ocalan met instemming begroet. In onder andere Berlijn en Dusseldorf en voor de Duitse ambassade in Wenen demonstreerden gisteravond groepen Koerden tegen uitlevering.]

Tussen Turkije en Italie bestaat een uitleveringsverdrag. Turkije had niet zo'n verdrag met Syrie of Rusland. Een formele juridische belemmering tegen uitlevering van Ocala zou kunnen zijn dat in Turkije de doodstraf bestaat.