Protesten in Indonesie houden aan; Studenten voor parlement

De studenten in Jakarta gaan door met hun acties, ook nu de zitting van het Volkscongres voorbij is. Vanochtend marcheerden zij opnieuw in groten getale naar het parlement, nadat gisteren en afgelopen nacht doden vielen bij botsingen met ordetroepen.

Volgens ooggetuigen werd vanochtend een marinier neergeschoten in de buurt van de Atma Jaya-universiteit, waar zich afgelopen dagen de hevigste rellen voordeden. Wie heeft geschoten, was niet onmiddellijk duidelijk, maar het incident voedt geruchten dat in militaire kring verdeeldheid bestaat tussen de mariniers en de speciale troepen van Kostrad, de strategische reserve. Bij de universiteit hadden zich in de vroege ochtend opnieuw groepen studenten verzameld die een wegblokkade hadden opgeworpen. Ze werden blijkbaar beschermd door mariniers die op enige afstand stonden toe te kijken, en die hen even later vreedzaam begeleidden toen ze onder het zingen van slogans tegen de regering optrokken naar het parlementsgebouw. Daar hebben zich duizenden studenten verzameld.

Er bestaat onduidelijkheid over het aantal doden dat bij de gevechten van gisteren en afgelopen nacht - de hevigste sinds het aftreden van president Soeharto in mei - is gevallen. Officiele bronnen spreken over ten minste negen doden, maar het dagblad Jakarta Post bericht vandaag over 12 doden, terwijl mensenrechtengroepen een getal van 16 noemen. De meeste slachtoffers zouden studenten zijn. Maar onder de doden zouden ook enkele aanhangers van de regering en door de regering betaalde burgerwachten zijn, die werden aangevallen door studenten en burgers.

President Habibie heeft zijn leedwezen uitgesproken over de gebeurtenissen, en hij noemde de doden “slachtoffers van het hervormingsproces'. Een van de belangrijkste moslimleiders van Indonesie, Amien Rais, zei gisteravond op de televisie dat het land op de rand van een burgeroorlog staat. “De situatie wordt chaotisch. Alles lijkt erop dat we een soort burgeroorlog hebben', aldus Rais.

Sommige waarnemers houden rekening met een scenario waarbij, als de situatie geheel uit de hand loopt, de belangrijkste en invloedrijkste oppositieleiders in het land zullen proberen het protest tegen de regering te kanaliseren. Daarbij worden de namen genoemd van Amien Rais, diens collega en tevens concurrent moslimleider Abdurrachman Wahid, politica Megawati Soekarnoputri en de sultan van Yogyakarta. Studenten dwongen dat viertal afgelopen weekeinde met elkaar om de tafel te gaan zitten. Maar tot dusver houden de laatsten zich nog op de achtergrond, en is Amien Rais de enige die in het openbaar reageert op de onlusten van deze week.

De uitbarsting van geweld valt samen met de gisteren afgesloten bijzondere zitting van het Volkscongres. Het duizend leden tellende congres dat wordt gedomineerd door regeringsgezinde fracties, besloot gisteren dat de beloofde parlementsverkiezingen volgend jaar mei of ten laatste juni zullen worden gehouden. Maar anders dan wordt geeist door de oppositie, wordt het aantal zetels dat in het Volkscongres is gereserveerd voor de strijdkrachten, niet onmiddellijk verminderd. Wel is vastgelegd dat de rol van de strijdkrachten in het landsbestuur, volgens de zogeheten 'dwifungsi', geleidelijk aan zal afnemen. (Reuters, AP)