Plan voor waterkering bij Akzo nietig

De Raad van State heeft de plannen voor dijkverbetering langs het industrieterrein Kleefse Waard in Arnhem nietig verklaard. Tegen de plannen was bezwaar aangetekend door het chemieconcern Akzo Nobel, dat een grote vestiging op het industrieterrein heeft.

De plannen van de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en het Waterschap behelsden een nieuwe waterkering aan de stadskant van het industrieterrein, waardoor Kleefse Waard, dat aan de rivier ligt bij hoogwater als waterberging voor de Rijn zou kunnen dienen. De plannen ontstonden na het hoge water van 1995. Toen kon Akzo Nobel het terrein droog houden door zelf een nooddijk aan te leggen.

De Kleefse Waard is een industrieterrein van 50 hectare in de noordoosthoek van Arnhem in het bezit van Akzo Nobel. Het bedrijf heeft er zelf een vestiging, en verkoopt daarnaast stukken grond aan andere bedrijven. De geplande dijkverbetering zou verdere ontwikkeling van het terrein zo goed als onmogelijk maken, omdat nieuwe bedrijven zich dan feitelijk buitendijks moesten vestigen. De verzekering honoreert in zulke gevallen bij hoogwater geen schadeclaims.

In samenwerking met de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland en het Ondernemers Kontact Arnhem, tekende Akzo bezwaar aan, eerst bij de provincie, vervolgens bij de Raad van State. Die heeft het Waterschap en de provincie nu met zoveel woorden opgedragen hun werk over te doen. Bij het opstellen van nieuwe plannen moet ook nadrukkelijk worden gekeken naar de mogelijkheden om de nieuwe dijk direct langs de rivier te leggen, zodat de Kleefse Waard binnendijks komt te liggen.