Melkertbanen worden 'doorstroombanen'

Het aantal gesubsidieerde banen voor langdurig werklozen zal worden uitgebreid met 20.000 arbeidsplaatsen. Mensen met een zogenoemde Melkertbaan krijgen bovendien meer mogelijkheden om door te stromen naar beter betaalde functies.

Premier Kok heeft dit gisteren na afloop van de ministerraad bekend gemaakt. De helft van de 20.000 extra banen zijn 'doorstroombanen, waarin langdurig werklozen 130 procent van het minimunloon kunnen verdienen. Gemeenten en andere werkgevers krijgen bovendien de mogelijkheid het salaris op te trekken naar 150 procent - mits zij die verhoging zelf betalen.

De uitbreiding van 20.000 banen vloeit voort uit afspraken die de paarse partijen PvdA, VVD en D66 in het regeerakkoord hebben gemaakt. Van de 20.000 banen zullen 14.500 banen worden toegewezen aan de 25 grootste steden.

Mensen die voor het eerst een Melkertbaan krijgen, ontvangen 115 procent van het minimumloon bij een 32-urige werkweek. Na vier jaar kan dat worden verhoogd naar 125 procent. Mensen die vijf jaar een Melkertbaan hebben, kunnen 'doorstromen' naar een arbeidsplaats waar 130 of 150 procent van het minimumloon wordt betaald.

Het kabinet roept de sociale partners op mensen die al Melkert- of doorstroombanen hebben, voorrang te geven bij sollicitatie naar reguliere banen.