Kok tegen soepeler Pact; Italie wil mildere begrotingsafspraken in EMU

Nederland is tegen het soepeler hanteren van de afspraken die zijn gemaakt voor het handhaven van begrotingsdiscipline in de Economische en Monetaire Unie.

Dit heeft premier Kok gisteren gezegd op vragen over de uitlatingen van de Italiaanse premier d'Alema en de minister van Schatkist Ciampi. Die spraken zich deze week uit voor een soepeler interpretatie van het zogenoemde Stabiliteitspact. In dat pact hebben de elf Europese landen die volgend jaar de ene Europese munt, de euro, invoeren zich verplicht tot het handhaven van een strikte begrotingsdiscipline. Een lidstaat die het maximaal toegestane begrotingstekort van drie procent van het bruto binnenlands product overschrijdt, moet volgens de afspraken een forse boete betalen als de overschrijding niet snel wordt gecorrigeerd.

D'Alema en Ciampi vinden dat in het licht van de teruglopende conjunctuur soepeler met de regels moet worden omgesprongen. Zo zouden overheidsinvesteringen niet moeten worden meegerekend bij de berekening van het begrotingstekort als dat aan de regels van het Pact wordt getoetst.

Kok zei gisteren tijdens zijn wekeleijkse persconferentie dat Italie toezeggingen heeft gedaan om zijn begrotingstekort en staatsschuld snel terug te dringen. Die toezeggingen, en de verzekering die het Stabiliteitspact gaf, waren destijds cruciaal voor Nederland om toe te stemmen met Italiaanse deelname aan de EMU.

“Iedere lidstaat heeft zijn eigen keuzes om zijn begroting in te richten, maar binnen de marges van het Stabiliteitspact,' zei Kok gisteren “Het gaat niet aan om over de schouders van de andere lidtstaten mee te kijken. Maar als het debat wordt: 'zullen we de spelregels veranderen?' dan zeg ik: nee. Elke lidstaat heeft zijn handtekening gezet onder het Verdrag, en onder het Pact.'

Ook de Duitse minister van Financien Lafontaine en staatssecretaris van Financien Flassbeck pleitten begin deze week voor een tijdelijke versoepeling van de regels van het Stabiliteitspact.

De Franse Communistische Partij, die deelneemt aan de regering-Jospin liet soortgelijke geluiden horen.

Kok zei zich geen zorgen te maken dat de regels van de discipline binnen de muntunie worden veranderd. “Ik hoop dat anderen zich zorgen gaan maken over de gedecideerdheid waarmee het Pact zal worden nageleefd.'