Jospin schuift 'PACS' op lange baan; Alternatief voor huwelijk

De wetgeving over het geregistreerd partnerschap in Frankrijk is op de lange baan geschoven. Het ziet er naar uit dat het Pacte civile de solidarite (Pacs) op zijn vroegst eind 1999 wet kan zijn.

De Assemblee Nationale beraadslaagde afgelopen weekeinde twee lange dagen over het wetsontwerp zonder het eerste van de 12 artikelen in stemming te brengen. De rechtse oppositie pleegde verzet door urenlange betogen te houden en procedure-voorstellen te doen die een normale behandeling in de weg stonden. De linkse regeringscoalitie weet niet goed raad met die tactiek. Van de voorziene verdere behandeling de komende weken komt niets terecht.

Officieel heeft men moeite in de overvolle agenda van de Assemblee Nationale voldoende tijd te vinden om de behandeling van het wetsontwerp binnenkort af te maken. De Tweede Kamer van het Franse parlement kent nauwelijks spreektijdbeperking en vergadert de laatste tijd vaak alle dagen van de week en 's nachts. Het ontwerp moet ook nog naar de Senaat, waar ook veel bezwaren bestaan.

Volgens Le Monde heeft links zich niet ten volle ingezet voor het juridisch doen erkennen van de betrekkingen tussen 5 miljoen Fransen die niet kunnen of willen trouwen. De regering heeft het eerst aan het initiatief van enkele Kamerleden overgelaten met een wetesontwerp te komen. Vervolgens bleven de meeste linkse parlementariers weg bij de behandeling ervan, waarop rechts zijn kans greep en het ontwerp in strijd met de Grondwet verklaarde.

Daarop heeft de regering-Jospin het ontwerp, licht gewijzigd, overgenomen. Nu de anders vaak verdeelde oppositie zich steeds meer vereend rond het verzet tegen dit wetsontwerp, verschuilt de regering zich, aldus Le Monde, achter procedure-bezwaren. In een tijd waarin “de clandestiene en schuldbewuste homoseksualiteit achter ons ligt' en media en publiek openlijk de passie van de net overleden acteur Jean Marais voor zijn inspiratiebron Jean Cocteau in herinnering wordt geroepen, aldus de krant, schrikken politici terug voor deze noodzakelijke vernieuwing van de wet.

De regering-Jospin is ook bang voor juridische problemen. Eigenlijk mag een wegens ongrondwettelijkheid geblokkeerd wetsontwerp pas na een jaar weer ter behandeling worden voorgelegd.