INTERFERON WERKT OOK BIJ GEVORDERDE MULTIPLE SCLEROSE

Sinds een paar jaar hebben multiple-sclerose-patienten de beschikking over interferon-beta. Dit medicijn onderdrukt de ontstekingsreacties in het zenuwstelsel, waardoor de aandoening langzamer verloopt. Door interferon nemen de typische opflakkeringen in de eerste fase - verslechterend gezichtsvermogen, tintelingen of voorbijgaande verlammingen - vrij sterk af. Interferon werd voornamelijk voorgeschreven aan dit soort patienten in de eerste fase. In The Lancet van 7 november staan nu twee grote onderzoeken naar het effect van interferon op andere vormen van multiple sclerose.

In het eerste, Europese, onderzoek, waaraan ook het Nederlandse VU-ziekenhuis meewerkte, werd interferon getest op patienten die al in een verder gevorderd stadium van multiple sclerose verkeerden. Deze patienten hadden een secundair progressief verlopend ziektebeeld en waren al langere tijd ziek. De verwachting was dat interferon bij hen minder effect zou hebben. Dat bleek echter niet het geval. De werking was overtuigend: tijdens de drie jaar die het onderzoek duurde, vertraagde interferon de voortgang van de ziekte met ongeveer een jaar. Ook verminderde het aantal patienten dat in een rolstoel terechtkwam of in een ziekenhuis moest worden opgenomen. De resultaten waren zelfs zo overtuigend dat het onderzoek voortijdig gestopt werd.

Het tweede in The Lancet gepubliceerde onderzoek, de zogenoemde PRISMS-trial, een gecombineerd Amerikaans, Canadees en Europees onderzoek, waaraan ook Nederlandse ziekenhuizen meewerkten, ging over de beginfase van de ziekte maar nu werd er geexperimenteerd met hogere doses interferon. Het onderzoek bevestigde de ervaring dat interferon-beta de ontwikkeling van multiple sclerose in dit stadium vertraagt. Het aantal opflakkeringen nam met 30% af. Bij de patienten die een dubbele hoeveelheid interferon kregen, bleek bovendien de periode tot de eerste opflakkering twee maanden langer te duren.

In een commentaar stelt een Amerikaanse neuroloog dat interferon nu niet alleen gerechtvaardigd is bij beginnende, maar ook bij gevorderde vormen van multiple sclerose. Het lijkt hem interessant te onderzoeken of het bij een snel progressief ziekteverloop nut heeft de dosis te verhogen of te combineren met andere medicijnen. Tegenover de hoge prijs van interferon - een normale maandelijkse dosering kost meer dan 2.000 gulden - staat dat eventueel andere kosten, zoals die voor een ziekenhuisopname, kunnen worden uitgespaard.

    • Bart Meijer van Putten