Huibregtsen

Elsbeth Etty schrijft (Z 31 okt en 7 nov) dat er volgens haar geen direct verband mag ontstaan tussen wat iemand financieel 'waard' is en de mate van journalistieke zorgvuldigheid waarop hij aanspraak maakt.

De pers moet jegens iedereen zorgvuldig zijn. Met dat laatste ben ik het wel eens, maar Etty veegt hier twee verschillende zaken op een hoop. Indien iemand veel schade lijdt door een onrechtmatige publicatie, dan heeft hij recht op een vergoeding van die schade. Dat betekent echter niet dat de journalist tegenover die benadeelde extra zorgvuldig had moeten zijn. De journalist had net zo zorgvuldig moeten zijn indien de benadeelde financieel niet veel 'waard' zou zijn geweest. Alleen zou de schade dan niet zo groot zijn geweest. Het is dus niet zo dat iemand naarmate hij meer verdient aanspraak heeft op een grotere mate van zorgvuldigheid. De vrees van Etty dat de media hun primaire taak - het controleren van de macht - wel kunnen vergeten, is dus overdreven. De journalistiek kan hiermee onverkort doorgaan. Indien de wens om daarbij zorgvuldig te werk te gaan wordt versterkt door de vrees dat anders hoge schadevergoedingen moeten worden betaald, dan is dat geen onwenselijke bijwerking.

    • F.W. Lunsingh Scheurleer Rotterdam