Groot onderzoek borstkanker

Over enkele maanden begint een nationaal onderzoek naar het voorkomen van borstkanker bij vrouwen die jonger zijn dan vijftig jaar en die een verhoogd risico lopen deze vorm van kanker te krijgen.

Aan het onderzoek, dat vier jaar gaat duren, wordt deelgenomen door specialisten van de twee nationale kankerresearchcentra, de Daniel den Hoedkliniek in Rotterdam en het Anthony van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam alsmede bijna alle academische ziekenhuizen in Nederland. Dit is gisteren bevestigd door prof. J.G.M. Klijn, klinisch onderzoeker bij de Daniel den Hoedkliniek.

Het project, dat voorziet in onderzoek bij 1.500 a 2.500 vrouwen, wordt eind deze maand formeel bekend gemaakt door de Ziekenfondsraad. De raad heeft de wetenschappelijke opzet al heeft goedgekeurd, maar moet nog beslissen over de begroting van enige miljoenen guldens.

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde mri-scanner (magnetic resonance imaging) waarmee het mogelijk is zeer kleine tumoren op te sporen, die niet kunnen worden vastgesteld met mammografie waarbij rontgenstralen worden gebruikt. Klijn: “Bij vrouwen die worden geselecteerd omdat zij een verhoofd risico lopen, zal een keer per jaar een mri-scan worden gemaakt. De mri-techniek is niet alleen gevoeliger dan het klassieke rontgenonderzoek, maar geeft ook geen stralingsbelasting en is minder pijnlijk voor de betrokken vrouwen.'

Bij de risicogroep gaat het vooral om jonge vrouwen, soms van dertig of 35 jaar met naaste familieleden die eerder borstkanker kregen. “Velen van hen zijn doodsbang dat ze ook worden getroffen', aldus Klijn, die er wel op wijst dat het onderzoek wetenschappelijk van aard is en geen deel uitmaakt van gewone zorgverlening.

Door een reeks van factoren komt borstkanker steeds vaker voor in alle categorieen leeftijdsgroepen, aldus Klijn. Sinds het begin van deze eeuw is er sprake van verachtvoudiging.

“In Nederland lijkt het iets af te nemen, maar in Scandinavie is juist weer een toename geconstateerd.'

In het kader van het nationaal bevolkingsonderzoek kunnen vrouwen tussen de vijftig en zeventig jaar zich al vele jaren een keer per twee jaar laten onderzoeken op het voorkomen van borstkanker. Dit jaar is de maximumleeftijd tot 75 jaar verhoogd.