Een lastige vrijheid

Microsoft heeft moeite met de voor Internet kenmerkende vrijheid en openheid, zo blijkt de laatste weken bijna elke dag tijdens de getuigenverklaringen in het antimededingingsproces tegen de softwaremonopolist.

Pas drie jaar geleden zag Microsoft in dat Internet geen verschijnsel van voorbijgaande aard was en stampte in allerijl een browser uit de grond. Het gebrek aan visie werd gecompenseerd door monopolistisch geweld.

Gates zette bedrijven als Netscape, Apple en Intel onder druk om voortaan alleen zijn browser Explorer en andere Internetprogramma's van Microsoft te gebruiken. Als Apple Microsofts browser niet in het besturingssysteem zou opnemen, zou Microsoft bijvoorbeeld stoppen met de Apple-versie van Office, een van de meest gebruikte softwarepakketten ter wereld.

Hoeveel moeite Microsoft nog steeds heeft met de open standaarden van het Internet, blijkt uit twee onlangs uitgelekte interne memo's die onafhankelijk programmeur Eric S. Raymond onder de naam Halloween-documenten op zijn website publiceerde (www.opensource.org/halloween.html).

Microsoft-managers Vinod Valloppillil en Josh Cohen uiten in die memo's hun bezorgdheid over de populariteit en kwaliteit van software als Linux en Apache. Met name het besturingssysteem Linux, dat gratis van Internet kan worden gehaald, vormt een grote bedreiging voor Microsoftproducten als Windows NT, schrijven de beide managers in de Halloween-memo's.

Ook het groeiende aandeel op de markt voor webservers van Apache - momenteel 52 procent - boezemt Microsoft angst in. De kans dat Apache zal verdwijnen is volgens Valloppillil vele malen kleiner dan de kans dat WordPerfect verdwijnt.

Met tegenzin heeft Microsoft de authenciteit van de memo's, die een interessant inkijkje bieden in de manier van denken binnen het bedrijf bevestigd (www.microsoft.com/ntserver/highlights/ editorletter.asp).

De medewerkers van Microsoft zijn verbaasd over de kwaliteit en veelzijdigheid van het alternatieve pc-besturingssysteem Linux.

Het is stabiel, compleet, gratis en werkt prima op oude modellen (386 en 486). In veel gevallen presteert Linux veel beter dan Windows NT, geven ze toe.

Niet alleen de kwaliteit van Linux wordt in de memo's uitvoerig beschreven, ook de populariteit ervan wekt verbazing. “Consumers love it', aldus Valloppillil en Cohen. Ze halen een artikel uit het zakenblad Forbes aan waarin de snelle groei van het aantal gebruikers wordt geschetst. Binnen 7 jaar is de gebruikersgroep van 1 (de Finse uitvinder Linus Torvalds) naar 7,5 miljoen gegroeid.

Een ander artikel in Forbes, “Bill doesn't live here anymore', gaat in op de interesse van Intel en Oracle voor Linux en de kracht van de software. Steeds meer commerciele bedrijven maken programma's voor Linux. Met een paar weggegooide pc's bouw je voor 120 gulden een krachtig bedrijfsnetwerk, concludeert Forbes.

Het is duidelijke dat Microsoft zich geen raad weet met open source-software als Linux en Apache. De programmacode ('source') van deze programma's is openbaar. Iedereen kan verbeteringen en nieuwe toepassingen toevoegen. Omdat dit soort software geen eigenaar heeft, kan Microsoft niemand onder druk zetten om de ontwikkeling van Linux en Apache te fnuiken. De enige mogelijkheid die Microsoft in het rapport noemt, is het aanpassen van algemeen geaccepteerde Internetstandaarden zodat ze alleen nog goed met Windows werken. Valloppillil stelt in het hoofdstuk 'Beating Linux' voor om de infrastructuur van het Internet (http, tcp/ip, pop3) te veranderen. Dat zou Linux onbruikbaar maken. Dat dan ook het Internet, dat bestaat bij de gratie van algemeen geaccepteerde protocollen, ophoudt te bestaan neemt Microsoft blijkbaar op de koop toe.

    • Marie-José Klaver