Biddende mannen

In NRC Handelsblad van 26 oktober stond een foto van biddende joodse mannen. Het bijschrift luidde: “Kolonisten op de Westelijke Jordaanoever bedekken hun gezicht terwijl ze bidden om uiting te geven aan hun weerstand tegen het akkoord dat premier Netanyahu met de Palestijnse leider Arafat heeft gesloten. Ruim 30 mensen werden gisteren gearresteerd nadat ze wegen blokkeerden uit protest tegen de overdracht van grond aan de Palestijnen.'

De in het orthodoxe jodendom ingewijde lezers zien biddende joodse mannen tijdens het doordeweekse ochtendgebed. Een essentieel onderdeel is hierbij het uitspreken van het 'Sjema'. Met de woorden hiervan worden de enkelvoudigheid en de eenheid van G'd persoonlijk beleden. Daarbij is het ritueel voorgeschreven de ogen te sluiten en deze met de rechterhand te bedekken, om de concentratie op de ver reikende betekenis en consequenties van de uitgesproken woorden te bevorderen.

De tekst onder de foto misleidt de lezer. Dit gebed drukt geen weerstand uit tegen een werelds akkoord. Het is bedoeld als bevestiging van de band tussen G'd en het joodse volk.

    • F. Jacobs