Zalm: meevaller anderhalf miljard

Het nog altijd gunstige economische tij bezorgt het kabinet dit jaar een miljard gulden aan extra belastinginkomsten. Ook de uitgaven voor sociale uitkeringen vallen mee en komen een half miljard lager uit dan geraamd.

Dit blijkt uit de nog vertrouwelijke Najaarsnota van minister Zalm (Financien), die volgende week in de ministerraad wordt besproken. Het ministerie van Financien geeft geen commentaar op de nota, die gisteren is verzonden aan alle ministers.

De belastingmeevaller is voornamelijk afkomstig van de bedrijven, die door de sterk gegroeide winsten meer vennootschapsbelasting hebben afgedragen dan geraamd. De inkomstenbelasting, die wordt betaald door particulieren, valt juist wat lager uit dan verwacht. Per saldo krijgt Zalm een miljard extra aan belastinggeld binnen.

Volgens de afspraak in het kabinet wordt dit bedrag gebruikt voor de verkleining van het begrotingstekort. Dat komt dan een tiende procentpunt lager uit op 1,2 procent van het bruto binnenlands produkt. Pas begin volgend jaar kan worden vastgesteld of de meevaller structureel is of eenmalig.

De meevaller van een half miljard bij de sociale uitkeringen komt vooral door de lagere uitgaven voor de werkloosheidsuitkeringen en de bijstand. Dat is het gevolg van de sterke groei van de werkgelegenheid het afgelopen jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal banen in de eerste helft van 1998 met 185.000 gestegen in vergelijking met het jaar ervoor.

Tot tevredenheid van Zalm slaagt minister Borst (Volksgezondheid) erin de overschrijding van haar budget te beperken tot 100 miljoen gulden. De kosten van de opvang van asielzoekers zullen naar verwachting 100 miljoen gulden hoger uitvallen dan geraamd.