Vrije handel hindert strijd tegen misdaad

Multilaterale economische akkoorden en de verschillende rechtssystemen over de wereld belemmeren de mogelijkheden om criminaliteit aan te pakken.

Dat vindt de hoge functionaris van de Verenigde Naties, Slawomir Redo, die zich onder meer bezighoudt met criminaliteitspreventie.

Volgens Redo zouden betere rechtshandhaving en accurate statistieken helpen om misdaad terug te dringen. “Grenzen houden op te bestaan onder talrijke economische akkoorden, zoals de Europese Unie, en dit leidt tot een vergroting van de internationale misdaad.'

Hij onderstreepte dat handelsakkoorden gewoonlijk leiden tot een versoepeling van veiligheidsmaatregelen, waardoor het gemakkelijker wordt om in verschillende landen illegale zaken te beginnen. “Veel landen hebben onvoldoende wetten tegen corruptie en witwassen van geld.' Hij wil verbeterde justitiele samenwerking. (Reuters)