Van den Broek rechtvaardigt lagere bijdrage aan Europa

De Nederlandse Eurocommissaris H. van den Broek noemt het `alleszins gerechtvaardigd' dat Nederland streeft naar een verlaging van zijn bijdrage aan de Europese Unie. Daarmee zou Nederland zijn positie als nettobetaler in de Europese Unie `meer in verhouding brengen met zijn relatieve welvaart', meent Van den Broek. “Die relatieve welvaart is niet gering, maar we zitten ook niet in de top van de ranglijst.'

Van den Broek zei dit gisteren op de ledenvergadering van het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG) in Den Haag. Hij ziet zeker mogelijkheden voor een Nederlandse besparing. Zo zouden EU-lidstaten uitgaven aan landbouw deels direct aan boeren kunnen uitbetalen, zonder tussenkomst van Brussel. Voor zo'n wijziging is geen unanimiteit vereist.

De Nederlandse regering ziet echter meer in beperking van de uitgavengroei van de EU. Daar heeft Van den Broek begrip voor: hoe meer Nederland moet afdragen, hoe meer de nettopositie verslechtert. “De Unie heeft het op dit punt trouwens niet slecht gedaan', zo zei hij. Enkele jaren geleden stelde de Unie voor de begroting een plafond vast van 1,26 procent van het brutonationaal product van de gehele Unie. “In feite zitten we nu op 1,11 procent, hetgeen mij een toonbeeld van begrotingsdiscipline lijkt.'

Volgens NVG-voorzitter P.M. Slagmulder gaat het de Nederlandse groothandel en de daarmee verbonden internationale handel nog steeds heel goed. “De ramingen voor 1998 laten over het algemeen een interessante groei zien van omzet en resultaat. De verwachtingen voor volgend jaar zijn eveneens goed te noemen.'

Slagmulder schat dat de omzet van de groothandel 5 procent boven die van vorig jaar uitkomt, op 460 miljard gulden. De groei voor 1999 zou nauwelijks lager zijn.

Dit jaar zal de groothandel in grondstoffen en halffabrikaten met 6 procent groeien, aldus de NVG. Voor 1999 is de groeiverwachting zo'n 4,5 procent. De groothandel in bouwmaterialen laat een omzetdaling zien van ruim 1,5 procent, vooral doordat de woningbouw wat inzakt. Voor komend jaar wordt ruim 3 procentgroei verwacht. Ook de groei van de groothandel in kapitaalgoederen vlakt af, ten opzichte van 1997 komt die ruim 1 procentpunt uit, op 4,75 procent.

Voor 1999 trekt de omzet iets aan en komt uit op plus 5 procent. De groei in levensmiddelen blijft schommelen rond de 5 procent. In de sector `consumentengoederen non-food' is sprake van een inhaalslag. De groei ervan is dit jaar waarschijnlijk 6 procent en zal in 1999 niet veel lager zijn.

De hogere omzet in de groothandel resulteert in '98 in 4 procent meer werkgelegenheid, aldus Slagmulder. Hij schat dat de groei volgend jaar een half procentpunt lager ligt. Nu werken 450.000 mensen in de groothandel.