Staalsector wil bescherming; Hoogovens rekent op Brusselse aanpak van staaldumping

Hoogovens-topman J.F. van Duyne houdt er rekening mee dat Brussel de Europese staalindustrie binnenkort gaat beschermen met anti-dumpingheffingen. Europa wordt sinds deze zomer overspoeld door goedkope staalproducten uit Rusland, Oekraine, Zuidoost-Azie en Latijns Amerika.

De Europese staalfabrikanten willen daarover bij de Europese Commissie een klacht indienen via hun Brusselse lobby-organisatie Eurofer. In de Verenigde Staten en Canada zijn soortgelijke maatregelen in voorbereiding. Het tempo waarin de staalmarkt is verslechterd heeft de Europese, Amerikaanse en Canadese staalfabrikanten volledig verrast. Met name door de Azie-crisis is de vraag naar staal in die regio sterk gedaald. Lagere wisselkoersen stellen de staalfabrikanten in de Aziatische landen bovendien in staat de overproductie goedkoop te exporteren naar Europa en Amerika.

“Dat is een verontrustende situatie', zei Van Duyne tijdens een werkbezoek aan Hoogovens' aluminiumsmelterij in de Duitse stad Koblenz. “Op onze markten komt dit tot uitdrukking in een tegenvallende afzet in diverse marktsegmenten en dalende prijzen, beide onder invloed van sterk stijgende importen. Als gevolg hiervan staan activiteiten onder druk.'

Mede hierdoor was Hoogovens genoodzaakt eind september een winstwaarschuwing af te geven. De aankondiging kwam voor beleggers toen als een koude douche. Nauwelijks twee maanden eerder voorspelde Van Duyne, bij de presentatie van de halfjaarcijfers, nog een recordwinst van 690 miljoen gulden voor 1998. Dat zou circa 200 miljoen meer zijn dan de 498 miljoen nettowinst over het voorgaande jaar. In Koblenz stelde Van Duyne gisteren dat de winst van Hoogovens dit jaar zal uitkomen op een bedrag van rond de 500 miljoen gulden.

Mede door zich te concentreren op producten met meer toegevoegde waarde - met name voor de auto- en verpakkingsindustrie - is Hoogovens beter in staat zich tegen een crisis in te dekken dan begin jaren '90, toen de wereldmarkt werd overspoeld door goedkoop aluminium en de Europese staalindustrie in diepe malaise verkeerde.

Die staal- en aluminiumcrisis leidde tot verliezen bij Hoogovens van honderden miljoenen guldens en bracht het bedrijf aan de rand van de afgrond.

Zo'n crisissituatie zal zich bij het gemoderniseerde Hoogovens volgens Van Duyne niet zo snel meer voordoen. Van Duyne stelt scherpe rendementseisen. Voor het kwakkelende Waalse staalbedrijf Boel, waarvan Hoogovens voor 50 procent eigenaar is zei hij gisteren te verwachten dat er binnen vier maanden een reddingsplan op tafel ligt. Van Duyne ziet perspectief voor Boel als financiers aandeelhouders, vakbonden, politici en klanten bereid zijn tot een gezamenlijke reddingsoperatie voor het bedrijf.

Hoogovens had aanvankelijk hooggespannen verwachtingen van Boel. Via dat bedrijf zou het staal van Hoogovens bewerkt worden. De realiteit was anders. Door arbeidsonrust bij de Waalse dochter gingen in zes maanden tijd duizend arbeidsdagen verloren. Daarnaast werd Boel getroffen door de crisis op de staalmarkt. Zeshonderd van de 1300 medewerkers werden op non-actief gezet.

Van Duyne ontkende dat Hoogovens Boel uitsluitend heeft overgenomen om in bezit te komen van de florerende staalfabriek Myriad in het Noord-Franse Maubeuge, waar staalproducten voor de bouwindustrie worden gemaakt.