Scheepsbouw wil hogeresubsidie van overheid

De Nederlandse regering moet met meer geld over de brug komen voor de Nederlandse scheepsbouw die moet opboksen tegen de subsidies die overheden wereldwijd aan werven verstrekken. Dat vindt voorzitter M.A. Busker van de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI).

“De grootste bedreiging is de grenzenloze subsidiegolf die overheden gelijk een orkaan over Europa en Azie laten woeden, met als doel hun scheepsbouwindustrie overeind te houden', zei Busker gisteren op de algemene ledenvergadering in Rotterdam.

Op basis van hun orderportefeuille ontvangen Nederlandse bedrijven dit jaar 55 miljoen gulden van de overheid. Op basis van dezelfde gegevens zouden werven in Italie, Spanje, Frankrijk, Engeland en Noorwegen 185 miljoen ontvangen stelde Busker vast. “Het behoeft weinig verdere toelichting dat deze situatie niet langer kan voortduren.'

De hoop dat internationaal overleg leidt tot het einde van die subsidiestromen heeft de VNSI-voorzitter opgegeven. Hij riep minister Jorritsma van Economische Zaken dan ook op om “het Nederlandse ondersteuningsbeleid meer in overeenstemming te brengen met de andere Europese landen'. De VNSI is inmiddels in gesprek met het ministerie. Zonder al te stellige uitspraken te willen doen zei Busker daar “positief gestemd' over te zijn.

De Nederlandse scheepsbouw floreert dankzij vergaande specialisatie. Op zo'n 90 kleine tot middelgrote werven werken zo'n 10.000 mensen, terwijl de sector indirect nog eens eenzelfde aantal arbeidsplaatsen oplevert. Zo bedienen Nederlanders 70 procent van de wereldmarkt voor baggerwerktuigen en ruim een derde van die voor zware-ladingsschepen. Voor de binnenvaartbouw is Nederland nummer een in Europa. Direct en indirect is de sector volgens de VNSI-voorzitter goed voor een omzet van ruim 6 miljard gulden.

Het aantal schepen dat vaart onder Nederlandse vlag blijft sterk toenemen. Sinds begin van dit jaar is het aantal in Nederland geregistreerde koopvaardijschepen met 37 gestegen tot 678.

Sinds 1996 is het aantal schepen onder Nederlandse vlag met 25 procent gegroeid. Dit bleek vandaag op de jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR).

De groei van het aantal koopvaardijschepen onder Nederlandse vlag is een gevolg van het nieuwe beleid voor de zeescheepvaart dat in 1996 van kracht werd. Vooral fiscale maatregelen zorgden voor een flinke stimulans.

Voorzitter E. Sarton van de zeeliedenvakbond FWZ gaf aan dat er tot voor kort van een strategisch beleid bij de rederijen nauwelijks sprake was. “Gedwongen door hun slechte concurrentiepositie moeten de meesten zich beperken tot de zorg voor overleven op korte termijn.' Nu zullen de rederijen volgens Sarton weer meer aandacht moeten geven aan de werkgelegenheid. (ANP)