OVSE: Belgrado hoofdschuldig aan conflict Kosovo

De grootste verantwoordelijkheid voor de schendingen van het bestand in Kosovo ligt bij het bewind in Belgrado. Dat heeft gisteren de voorzitter van de OVSE, Bronislaw Geremek, gezegd. Geremek zei zich grote zorgen te maken over de schendingen van het bestand in Kosovo. “Het bestand wordt op dagelijkse basis gebroken, intimidatie blijft voortbestaan, er worden wegversperringen opgericht en er worden nog altijd mensen gedood', aldus de Poolse minister.

“We slaan met enige zorg gade hoe het Kosovo Bevrijdingsleger (UCK) tracht op grotere schaal de plaats van de [uit Kosovo of naar hun kazernes teruggetrokken] eenheden van de Servische politie en het Joegoslavische leger in te nemen. Niettemin geloof ik dat we eerst naar de verantwoordelijkheid van de Joegoslavische regering moeten kijken.' Vanaf 2 december zullen wekelijks 250 `verificateurs' van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) naar Kosovo worden gestuurd, om toe te zien op de naleving van het akkoord van 13 oktober tussen president Milosevic van Joegoslavie en de Amerikaanse gezant Holbrooke. (Reuters, AP)