Nederland geeft toe bij overleg over budget EU

Nederland heeft concessies gedaan bij de eerste test van het kabinetsbeleid om geen groei van het budget van de Europese Unie toe te staan. Het aanvaardde gisteravond dat bij de begroting 1999-2002 voor onderzoek de nullijn wordt overschreden.

Nederland stond alleen met de eis dat de begroting voor het onderzoekprogramma niet boven de 14,3 miljard ecu (31,4 miljard gulden) zou uitkomen. Het Europees Parlement wilde een begroting van 15 miljard ecu en vond daarvoor steun bij veertien lidstaten. Als Nederland een veto had uitgesproken had het Nederlandse bedrijfsleven (o.a. Philips Akzo)daarvan grote schade ondervonden. Nederland ging akkoord met 14,95 miljard ecu. Als het Europees Parlement volgende week dinsdag instemt zal Nederland volgens een woordvoerder een verklaring uitgeven waarin het herhaalt dat nulgroei de regel moet zijn. Daarom zou de overschrijding van de nullijn met 650 miljoen ecu binnen dezelfde begrotingscategorie moeten worden gecompenseerd. Diplomaten en Europarlementariers zeiden eerder dat hiervoor geen ruimte is.

Nederland hoopt dat andere EU-lidstaten, waaronder Duitsland, Zweden, Frankrijk en Groot-Brittannie bereid zijn steun te verlenen aan de verklaring. Volgens de Nederlandse woordvoerder heeft de harde Nederlandse opstelling bij de onderhandelingen over het budget voor onderzoek groot succes opgeleverd. De nullijn is overschreden, maar een begroting van 14,95 miljard ecu is beduidend minder dan de eis van 16,7 miljard ecu waarmee het Europarlement begon. Nederland meent ook dat het streven naar een nulgroei voor de totale begroting van de EU door de Nederlandse concessie niet in gevaar is gekomen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen het Europarlement en EU-lidstaten over onderzoek vervalt de post.

    • Ben van der Velden