`Maatregel tegen alcohol zinloos zonder controles'

De Tweede Kamer heeft besloten de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol in het bloed te verlagen. Maar belangenorganisaties zijn niet onder de indruk.

Met de voorgestelde verlaging van het wettelijk alcoholpromillage voor weggebruikers van 0,5 naar 0,2 promille wil een meerderheid in de Tweede Kamer voor eens en altijd een duidelijk signaal afgeven: Alcohol en verkeer gaan niet samen.

De verhoogde politieke aandacht voor alcohol in het verkeer komt niet uit de lucht vallen. Nederland stond jarenlang in de Europese top drie van landen met relatief de minste verkeersslachtoffers, maar volgens de laatste cijfers is ons land teruggevallen naar een zesde plaats. Ook de publiciteit rond het verkeersongeluk waarbij de zanger Marco Bakker onder invloed in een parkeergarage een vrouw doodreed, heeft volgens enkele Kamerleden wederom de aandacht gevestigd op de problematiek.

Vorige week pleitte minister Peper (Binnenlandse Zaken) al voor het terugbrengen van de wettelijke grens van 0,5 promille naar nul. Zo'n nul-promillage blijkt echter onhoudbaar omdat in het bloed ook alcohol kan voorkomen zonder dat een alcoholische drank is genuttigd. Dat is onder andere het geval bij mensen met suikerziekte. Ook maakt het lichaam zelf alcohol aan na het eten van fruit.

Toch waarschuwen deskundigen dat het verlagen van het wettelijk promillage alleen onvoldoende is. “Je kunt de grens wel verleggen, maar als je niet controleert heeft dat geen enkele zin', zegt een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. “Als de inspanning gelijk blijft, heb je alleen nog maar meer overtreders.' Ook de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) pleit voor meer controle. “Controleren helpt', zegt directeur M. Koornstra. “In Italie waar ze nauwelijks automobilisten op mogelijk alcoholgebruik aanhouden ligt het percentage verkeersdoden na alcoholgebruik op bijna 40.'

Jaarlijks vallen in Nederland ruim 1.200 verkeersdoden. Ongeveer 250 mensen komen om bij een ongeluk waar alcohol in het spel was ruim twintig procent van het totaal. Volgens Koornstra is het werkelijk aantal dodelijke slachtoffers door alcohol in het verkeer echter hoger. “De politie in Nederland registreert lang niet alle verkeersdoden na alcoholgebruik, omdat de doden niet meer worden gecontroleerd. Neem Australie, daar wordt het bloed van alle verkeersslachtoffers getest, ook van de overledenen. Daar bleek het percentage verkeersdoden waarbij alcohol in het spel was, te liggen op 40 a 50', zegt Koornstra.

Een verlaging van het alcoholpromillage levert nauwelijks problemen op voor de politie, zegt een woordvoerder van het Korps Landelijke Politiediensten in Driebergen. “We zullen de apparatuur iets moeten aanpassen. Het is in elk geval wel duidelijk dat je dan niets meer kan drinken. Bij een glas zit je al boven de 0,2. Misschien krijgen we meer mensen die de wet overtreden, maar als ze willen dat er meer gecontroleerd wordt zullen daarvoor middelen moet worden vrijgemaakt.'

Ook de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club meent dat het verbeteren van de verkeersveiligheid staat of valt bij een betere controle. “Een mensenleven is veel belangrijker dan de vraag hoeveel biertjes je nu mag drinken. Maar of je nu de grens bij 0,5 promille of bij 0,2 promille legt is natuurlijk zeer arbitrair. Wij hebben niet het idee dat je met een lagere grens ineens in staat bent het aantal slachtoffers terug te brengen', zegt een woordvoerder. Bestuurslid H. du Chatinier van de Stichting Bescherming Verkeersslachtoffers is blij met de verlaging van het alcoholpromillage. “Het is een duidelijke grens. Wie toch drinkt moet als het aan ons ligt zijn rijbewijs inleveren.'