J. de Milliano geeft zetel op in Tweede Kamer

J. de Milliano (43) geeft zijn Kamerzetel op. De oud-voorman van Artsen zonder Grenzen vindt het “ongeloofwaardig' om na zijn vertrek, dinsdag uit de Tweede Kamerfractie van het CDA, over te stappen naar een andere partij. Daarmee blijft de omvang van de CDA-fractie in de Tweede Kamer 29 zetels.

De Milliano heeft dat vanmorgen tijdens een persconferentie in Den Haag bekendgemaakt. Afgelopen dinsdag liet hij weten uit de CDA-fractie te stappen wegens een “principieel' meningsverschil over het te voeren asielbeleid. Sindsdien beraadde hij zich op zijn toekomst. Daarbij heeft hij drie opties overwogen: verdergaan als eenmansfractie in de Kamer, zich aansluiten bij een andere fractie in het parlement, of zijn zetel opgeven.

De eerste optie verwierp hij als te weinig effectief, de tweede als te weinig geloofwaardig. “Het zou ongeloofwaardig op de kiezer overkomen als ik plotseling het verkiezingsprogramma van een andere partij zou omarmen', zei De Milliano vanmorgen.

Oorspronkelijk had De Milliano zich langer de tijd willen gunnen voor zijn overwegingen, om eventueel ruimte te scheppen voor gesprekken met andere partijen. Hem bleek gisteren echter dat dit niet nodig was. Zijn aandrang om zich in te zetten voor “sociale en humane thema's' in de politiek verloor het van zijn idee niet meer geloofwaardig te zijn, zei hij. Hij heeft gisteravond al Tweede-Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven op de hoogte gesteld van zijn besluit.

Sinds dinsdagavond heeft De Milliano met “politici vrienden, bekenden en vrienden van vrienden' over zijn toekomst gesproken. Onder de politici waren geen christen-democraten, zei hij, wel Kamerleden van andere politieke partijen zoals PvdA en GroenLinks. Het ging daarbij om `persoonlijke contacten', die al van voor zijn Kamerlidmaatschap dateren. Namen noemde De Milliano niet. Het oud-Kamerlid liet in het midden of hij teruggaat naar de hulpverlening of toch op de een of andere manier politiek actief wil blijven. De Milliano kan de komende twee jaar rekenen op een wachtgeld voor oud-Kamerleden: 80 procent van 160.000 gulden (bruto) het eerste jaar, en 70 procent het tweede jaar. Scheikundeleraar A. Mosterd uit Putten volgt De Milliano in de CDA-fractie op.