`Honduras versnelt hervorming'; IMF-vertegenwoordiger verwacht geen schuldmoratorium

Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) verwacht niet dat de Hon- durese regering, ondanks de toenemende publieke druk, een moratorium op de aflossing van zijn buitenlandse schulden zal afkondigen. Gesprek met IMF-man Carlos Pinerua.

In het gebouw van de Hondurese Centrale Bank in de hoofdstad Tegucigalpa kijkt de Venezolaanse IMF-vertegenwoordiger Carlos Pinerua letterlijk uit over de gevolgen van de rampzalige overtocht van de orkaan Mitch door Honduras. Aan de voet van het kantoor is door verstopping met brokstukken en afval, maar ook met menselijke en dierlijke resten, een kunstmatig meer ontstaan dat in toenemende mate een gevaar voor de publieke gezondheid aan het vormen is. Intussen maakt Pinerua zich vooral ook zorgen over de gevolgen van `Mitch' voor de Hondurese economie, die tot aan de natuuramp zo goed op weg leek te zijn.

`Mitch' heeft bijna letterlijk een ophanden zijnd akkoord tussen IMF en Honduras weggevaagd.

“De woensdag voordat het allemaal begon, kwam er een IMF-missie uit Washington met een letter of intent voor de herstructurering van de buitenlandse schuld. Dat was het directe gevolg van de veelbelovende hervormingen en de aanzet tot privatisering van staatsbedrijven. Er was veel steun voor de hervormingsplannen van president Flores. Nu wordt het allemaal anders.

“Wat is de bijdrage van het IMF zelf aan de hulpverlening?

“Er wordt een bedrag van ongeveer 64 miljoen dollar ter beschikking gesteld van de Hondurese regering. Die zal natuurlijk nieuwe prioriteiten moeten stellen. Uiteraard kunnen we niet langer uitgaan van een begrotingstekort van 2 procent van het bnp zoals aanvankelijk het geval was. Maar een bijkomend effect is dat de regering nu overweegt de privatiseringsplannen te bespoedigen. Ze kan niet zelf de investeringen bekostigen die nodig zijn voor het herstel van de kapotte infrastructuur.

Verwacht u dat Chiquita en Standard Fruit zullen weggaan uit Honduras?

“Nee, ze zullen hun investeringen hier niet weghalen. Daarvoor hebben ze veel te goede voorwaarden hier. De belasting op de uitvoer van bananen was al verlaagd - die zal nu vermoedelijk helemaal worden afgeschaft.

Is de economie werkelijk zo zwaar getroffen?

“Ja, de schade is bijzonder groot. Maar ik krijg ook de indruk dat bedrijven en bedrijfstakken de schade nogal overdrijven. Je moet de overdrijving er uit weten te filteren. Er zijn veel belangen in het spel: lagere belastingen, de aflossing van leningen en verzekeringen. De aandelen Chiquita en Standard Fruit gingen eerst hard naar beneden, maar zijn nu weer gestegen. Iemand weet dingen die u en ik niet weten.

En koffie, het belangrijkste exportproduct van dit land?

“Ik schat dat zo'n tien procent van de oogst verloren is gegaan. De storm kwam op een slecht moment, net tijdens het oogsten. De vraag is vooral of de oogst kan worden afgevoerd nu veel wegen zijn beschadigd.

Zal niet vooral de Hondurese (land)arbeider de dupe zijn?

“Op korte termijn zal er een moeilijke sociale situatie ontstaan. De regering is er bezorgd over dat een aantal bedrijven werknemers voor vier maanden heeft geschorst. Maar veel ongeschoolde arbeiders kunnen aan de slag in infrastructurele werken.

Wat vindt het IMF van schuldverlichting voor Honduras?

“Er is veel druk van de publieke opinie op de regering om een moratorium op de schulden af te kondigen. Ik denk niet dat dit zal gebeuren. Honduras heeft 2,24 miljard dollar schuld aan multilaterale financiele instellingen als de Wereldbank de Inter-Amerikaanse Ontwikkelings Bank, de Midden-Amerikaanse Bank en het IMF. De statuten van die instellingen voorzien niet in het kwijtschelden van schulden.

Individuele landen hebben in totaal voor 1,1 miljard gulden aan kredieten in Honduras uitstaan. Er wordt nu veel gepraat over het kwijtschelden van die schulden, maar dat is vooral politiek. Ik heb nog geen concreet voorstel gezien.

Hoe heeft de Hondurese economische elite op de ramp gereageerd?

“Heel slecht. Een heleboel mensen gaan nu profiteren van de wederopbouw van het land.'

    • Reinoud Roscam Abbing