Gerrit Kouwenaar

Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Gerrit Kouwenaar, afgelopen zomer, verschijnt nu van hem een nieuwe dichtbundel die besluit met: `niets dat hier klopt is meer dan een stilte/ uren herhalen zich zonder beginnen/ het ogenblik zoekt een glas om te breken -' Tegelijkertijd komt Querido met de bundel Helder maar grijzer. Gedichten 1978-1996 (151 blz. f34,50).