Gemeenten zijn vrij in afvalbeleid; Uitspraak Europese Hof

Gemeenten mogen zelf weten hoe zij omgaan met hun plicht om de inzameling van afval te regelen. Zij mogen daarvoor een zelfstandig afvalbedrijf of een vuilnisdienst oprichten.

De gemeenten hoeven daarbij geen rekening te houden met het Europese aanbestedingsrecht en zijn dus niet verplicht particuliere vuilverwerkingsbedrijven de kans te geven een offerte te doen.

Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald in een jarenlang slepend conflict tussen de gemeenten Arnhem en Rheden en vuilinzamelaar BFI uit Dieren. De uitspraak van het hof maakt volgens de gemeente Rheden de weg vrij voor alle Nederlandse gemeenten die gemeentelijke diensten willen privatiseren.

Volgens het Europese aanbestedingsrecht is het verplicht om elke transactie waarbij meer dan 400.000 gulden in het geding is, openbaar aan te besteden. Het Europese hof heeft nu bepaald dat gemeentelijke taken niet onder de openbare aanbesteding vallen omdat gemeenten de bevoegdheid hebben dat zelf te regelen.

Arnhem en Rheden hoefden BFI dus niet de kans te geven in te schrijven toen zij in 1994 besloten om de afvalinzameling onder te brengen in het geprivatiseerde bedrijf nv ARA. De gemeenten zijn enig aandeelhouder van de nv. Zij vinden dat zij daardoor maximaal de hand kunnen houden in kwaliteit en prijs van de afvalinzameling, wat weer direct ten goede komt aan de inwoners.

BFI vocht de oprichting van nv ARA aan en kreeg in eerste instantie van de Arnhemse bestuursrechter gelijk. Het Arnhemse hof vernietigde de rechtbankuitspraak grotendeels, maar achtte zich niet bevoegd te oordelen over het Europese aanbestedingsrecht. Het Europese hof heeft de zaak sinds 1996 bestudeerd.(ANP)