Geen verbod bloedig spel

Minister Korthals (Justitie) kan en wil het computerspel Carmageddon II niet verbieden. Hij noemt de handelwijze van importeur Homesoft van het spel “zorgvuldig'. Homesoft brengt het spel vandaag op de markt en heeft een leeftijdsaanduiding - zestien jaar en ouder - op de doos aangebracht.

Het Tweede Kamerlid W. van de Camp (CDA) en Veilig Verkeer Nederland wilden het spelletje verbieden. Het wetboek van strafrecht biedt daar echter geen basis voor. Softwareverkopers die Carmageddon II verkopen aan jongeren onder de zestien jaar, lopen op grond van een algemeen wetsartikel wel het risico op twee maanden celstraf of een geldboete van vijfduizend gulden.

Bij Carmageddon II is het de bedoeling zoveel mogelijk voetgangers, bejaarden, rolstoelrijders en fietsers `dood te rijden'. Dat levert punten op. Bij een succesvolle aanrijding spat het lichaam van het slachtoffer uiteen. “Het is gewelddadig, maar wel duidelijk een spelletje', zegt R. de Haan, verkoopleider van Homesoft. Hij ziet niets in een verbod, maar is blij met de publiciteit. Van Carmageddon I werden 60.000 exemplaren verkocht.

De computerbrancheorganisaties en de detailhandel praten al anderhalf jaar met het ministerie van Justitie over een richtlijn voor gewelddadige computerspelletjes. Vooralsnog zonder resultaat.