Escher

Naar aanleiding van de door H. Brandt Corstius geschreven kritiek over de Escher-biografie van Wim Hazeu (Boeken 25.9.98) moet mij van het hart dat Brandt Corstius voornoemd boek niet, dan wel gedeeltelijk en in grote haast gelezen moet hebben. Hij stelt bijvoorbeeld dat Hazeu schrijft dat de joden in 1943 weggevoerd werden, maar dat dit 1941 moet zijn. Hazeu schrijft echter over het wegvoeren van de joodse bevolking in Italie. Dat ving wel degelijk pas in 1943 aan en niet in 1941 zoals Brandt Corstius beweert.

Brandt Corstius schrijft: `temeer daar Escher zich weinig van Mussolini aantrok'. Het lijkt mij, gezien de jaren waarin Escher in Italie woonde, een nogal onzinnige opmerking. Immers, Mussolini werd in die jaren in heel Europa (en dus ook in Nederland) gezien als een groot staatsman. Maar, zoals we in Hazeus biografie kunnen lezen, weigerde Escher zijn zonen in fascistische schooluniformpjes te laten lopen. Kennelijk was hij dus wel afkerig van Mussolini en was dit een van de redenen Italie te verlaten.

Brandt Corstius verbaast zich erover dat Hazeu niet verklaart waarom Escher zijn prenten niet tekent op papier en laat afdrukken. De litho's werden, zo staat in het boek, wel degelijk afgedrukt. Wat betreft het afdrukken van de houtsneden en houtgravures met een benen lepeltje wordt door Hazeu ook een verklaring gegeven: Escher wilde dit zelf doen op de Japanse manier.

M.J.J. Huisman, Baarn