Duizend-en-een-nacht

Vertaald door Richard van Leeuwen

Deel 3 & 4 worden voor een groot deel in beslag genomen door de ridderroman. Centraal daarin staan de gevechten van koning Oemar an-Noe'maan tegen het Byzantijnse Constantinopel. Het is de oudst bekende ridderroman uit de literatuurgeschiedenis en begint in de zevende eeuw met de strijd tegen de Franken. Piet Meeuse over deel 1/2: `Eindelijk krijgen we met deze uitgave een verantwoorde vertaling uit het Arabisch.' (CS 10-11-93)