`Discipline in EMU kan minder strikt'; Italiaanse minister Ciampi:

Het stabiliteitspact, waarin door de elf Europese muntunie-landen begrotingsdiscipline is afgesproken, laat ruimte voor een minder strikte interpretatie.

Dit heeft de Italiaanse minister van Schatkist Carlo Ciampi vandaag gezegd in een vraaggesprek met de Britse krant Financial Times. Ciampi pleit voor een andere uitleg van het stabiliteitspact, zodat er meer ruimte komt voor publieke investeringen ter bevordering van de werkgelegenheid en economische groei.

Volgens Ciampi zouden investeringen in de infrastructuur niet meer moeten meetellen bij de berekening van het maximaal toegestane overheidstekort van 3 procent van het bruto binnenlands product.

Volgens de minister is er “bewegingsruimte' voor een nieuwe definiering van het stabiliteitspact die volgens hem leidt tot meer economische groei en werkgelegenheid in Europa.

De uitlatingen van Ciampi sluiten aan bij recente uitspraken van de Italiaanse premier, Massimo D'Alema. Ciampi benadrukt dat hij de begrotingsregels van het verdrag van Maastricht wil blijven naleven maar zei ook: “Hoe snel we gaan hangt van de economische situatie af.'

De Italiaanse minister, de afgelopen jaren geprezen als fervent voorstander van bezuinigingen op de publieke uitgaven van Italie, denkt dat er ruimte is voor wat hij noemt een “dialectische confrontatie' tussen centrale bankiers van de Europese Centrale Bank en regeringen. “Het is geen heiligschennis voor centrale bankiers om iets over begrotingspolitiek te zeggen. Dat geldt ook voor regeringen. Het is geen misdaad om te zeggen dat een rentedaling goed is voor de economie.'

Tommaso Padoa-Schioppa, de Italiaanse centrale bankier die in de zeskoppige directie van de Europese Centrale Bank zitting heeft ontkende vanmorgen dat het stabiliteitspact de manoeuvreerruimte biedt waar Ciampi van gewaagt.

Ciampi ontmoet volgende week voor de eerste keer zijn Duitse collega Oskar Lafontaine.

Zowel de Duitse als de Italiaanse regeringsleden hebben de ECB al herhaaldelijk opgeroepen om de rente te verlagen en daarmee de Europese economie aan te jagen. Eerder deze week riepen Lafontaine en zijn staatssecretaris Flassbeck ook op tot een versoepeling van de regels van het stabiliteitspact.

Ook de Franse Communistische Partij, die deelneemt aan de regering-Jospin heeft zich daarvoor uitgesproken. In het stabiliteitspact, een geesteskind van de vorige Duitse regering-Kohl, worden muntunie-landen die hun tekort boven de drie procent laten stijgen beboet, tenzij zij een zware economische recessie doormaken.