Canada gaat geld bijdrukken voor 2000-probleem

De centrale bank van Canada gaat miljarden extra dollars drukken om een run op de banken even voor 1 januari 2000 te kunnen opvangen.

Door het millenniumprobleem in computers verwacht de bank dat mensen hun geld van hun bankrekeningen gaan halen, omdat die vrezen dat geld- en betaalautomaten na 1 januari 2000 niet meer functioneren.

Bij het overgaan van de 20ste in de 21ste eeuw ontstaat in veel computers een probleem. In het verleden werden computer-programma's zo beknopt mogelijk geschreven om geheugenruimte te besparen.

Daarvoor werden onder meer de jaartallen met alleen de laatste twee cijfers gebruikt. Op het moment dat na 31 december 1999 1 januari 2000 komt, herkennen veel computers het jaar 2000 als 1900. Berekeningen worden daardoor fout uitgevoerd.

Veel bedrijven, overheden en organisaties steken momenteel miljoenen guldens in het verhelpen van dat probleem door aanpassingen van de software.

Alom wordt echter betwijfeld dat het lukt daarmee op tijd klaar te zijn. In het ergste geval zouden banksaldi van de ene op de andere dag onterecht op nul kunnen komen.

De banken in Canada hebben gezegd dat hun computer-systemen tijdig zullen zijn omgebouwd. Maar veel mensen betwijfelen dat.

Verwacht wordt dat velen hun bankrekeningen voor het eind van 1999 zullen leeghalen, zodat hun geld niet in gevaar komt en ze ook na de eeuwwisseling boodschappen kunnen blijven doen.

Volgens een woordvoerder van de federale Bank van Canada wordt momenteel in samenwerking met andere financiele instellingen berekend hoeveel extra bankbiljetten nodig zullen zijn om aan de verwachte extra vraag te kunnen voldoen.

Naar verluidt zouden ook de nationale banken in Groot-Brittannie, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten overwegen extra geld te drukken.

(ANP)