Borst zet wet door tegen zin specialisten

Minister Borst (Volksgezondheid) wil toch dat medisch-specialisten voortaan bij het ziekenhuis gaan declareren. Dit schrijft zij aan de Eerste Kamer. Het geld dat de ziekenhuizen voor de specialisten kwijt zijn, brengen ze met hun andere kosten bij het ziekenfonds in rekening.

Borst weigert hiermee tegemoet te komen aan de eisen van de medisch-specialisten. Volgens hen zouden de ziekenhuizen hooguit als administratiekantoor mogen dienen en voor hen de rekeningen bij het ziekenfonds moeten indienen. De specialisten zijn bang dat ze anders voor de fiscus en de sociale verzekeringen niet langer `ondernemer' zijn. Volgens Borst is er geen reden voor die angst.

Borst vindt dat de senaat de integratiewet, die de positie van de specialisten in de organisatie van het ziekenhuis regelt, nu verder gewoon kan afhandelen. De behandeling daarvan is onder druk van de specialisten sterk vertraagd. Eerder gebeurde dit ook in de Tweede Kamer. Deze stemde in januari voor het wetsvoorstel nadat de specialisten hun verzet hadden gestaakt. Dit deden ze toen de toenmalige staatssecretarissen Vermeend (Financien) en De Grave (Sociale Zaken) hadden vastgelegd dat de integratiewet de positie van de specialist als vrij ondernemer niet aantastte.

Als de senaat de behandeling van de integratiewet nog dit jaar afrondt, kan deze op 1 juli 1999 worden ingevoerd, anderhalf jaar later dan de bedoeling was.