Bedrijven: luchthaven in de Noordzee; Coalitiepartijen verdeeld

De regeringspartijen in de Tweede Kamer hebben verdeeld gereageerd op de plannen van de Nederlandse luchtvaartsector om de luchthaven Schiphol in het geheel te verplaatsen naar een eiland in de Noordzee.

Als het vliegverkeer blijft groeien, zou de nieuwe luchthaven in zee volgens de luchtvaartbedrijven in het jaar 2010 gereed moeten zijn. Tot die tijd zou Schiphol dan nog kunnen doorgroeien tot maximaal 600.000 vluchten per jaar.

De kosten van een luchthaven in zee worden geschat op circa 40 miljard gulden. Volgens de sector moet de overheid een deel daarvan voor haar rekening nemen, omdat de luchthaven van groot belang is voor de Nederlandse economie.

PvdA en CDA toonden zich gisteren verheugd over het eensgezinde standpunt van de luchtvaartsector. Volgens het Tweede-Kamerlid Van Gijzel (PvdA) heeft de sector “een constructief voorstel' op tafel gelegd dat rekening houdt met de milieubelasting door het vliegverkeer. Van Gijzel sluit desgevraagd “een forse financiele bijdrage' van het rijk niet uit, maar het grootste deel zullen de luchtvaartbedrijven echter zelf op tafel moeten leggen. Het Kamerlid Reitsma (CDA) noemde de plannen “realistisch en maatschappelijk het meest aanvaardbaar'. Ook de VVD steunt de plannen voor uitbreiding van het aantal vluchten op Schiphol zelf, maar zet vraagtekens bij een nieuwe luchthaven in zee. De liberalen willen eerst kijken naar uitloopmogelijkheden in Flevoland. D66'er Van Walsem heeft nog geen standpunt ingenomen over de toekomst van Schiphol, maar hij denkt dat een nieuw vliegveld in 2010 onhaalbaar is.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) zei in de Tweede Kamer veel waarde te hechten aan de plannen van de luchtvaartsector. “Het is belangrijk dat de sector met een eensgezind standpunt komt. Ze zullen zelf een groot deel moeten financieren. Het kabinet kan dat niet alleen', aldus Netelenbos. De minister wilde niet inhoudelijk reageren op de voorstellen.

Volgende maand komt het kabinet met een standpunt over de toekomst van Schiphol.

De KLM, Martinair, Air Holland, Transavia, de luchthaven Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland, die hun plannen gisteren presenteerden, willen dat het kabinet dan een besluit neemt over de groeimogelijkheden van Schiphol op de korte en de middellange termijn. De sector gaat uit van twee scenario's. In de eerste plaats het global competition-scenario van het Centraal Planbureau (CPB) dat een groei voorspelt tot 900.000 vliegbewegingen in 2025. Volgens de luchtvaartsector moet in dat geval in 2010 de gehele luchthaven Schiphol worden verplaatst naar een eiland in de Noordzee. De huidige locatie van Schiphol komt dan beschikbaar voor woningbouw en recreatie.

Het tweede scenario gaat uit van een groei tot ongeveer 600.000 vliegbewegingen. Dan gaat de voorkeur uit naar behoud van het huidige Schiphol. De keuze voor een nieuw vliegveld in Flevoland of op de Maasvlakte is volgens de luchtvaartbedrijven om milieutechnische redenen onhaalbaar.