Bedrijven doen te weinig voor minderheden

Het bedrijfsleven leeft de wet SAMEN, die de werkgelegenheid onder minderheden moet bevorderen, onvoldoende na. Minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom begin december in het najaarsoverleg met vakbeweging en organisaties van werkgevers afspraken maken om knelpunten weg te werken.

De bewindsman schrijft aan de Tweede kamer dat volgens de nieuwste cijfers het percentage werklozen onder de minderheden is gedaald van 26 procent in 1994 naar 20 procent vorig jaar. Maar door de snelle groei van de beroepsbevolking is de werkloosheid onder de minderheden nog altijd vier keer zo hoog als onder de autochtone beroepsbevolking.

Begin dit jaar werd de wet SAMEN van kracht om de werkgelegenheid onder minderheden te verbeteren. De wet kwam tot stand in nauw overleg met werkgevers en vakbeweging, omdat de toenmalige Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen niet goed functioneerde.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat het personeelsbestand van een organisatie eigenlijk een afspiegeling moet zijn van de arbeidsmarkt in de regio. De werkgever moet jaarlijks rapporteren over de samenstelling van zijn personeel en aangeven wat hij heeft gedaan om het doel van de wet te bereiken. Van de ongeveer 22.000 bedrijven die zo'n verslag moeten inleveren, hebben er 2645 dit inmiddels gedaan. Dit betekent dat er nu reeds meer verslagen zijn ingeleverd dan onder de oude wet.

Van de mensen die dit jaar via de arbeidsbureaus werk vonden, behoort 16 procent tot de minderheden. Maar het percentage minderheden onder ingeschreven werkzoekenden was 23, en is inmiddels toegenomen tot 27.(ANP)