Adelmund wil twee vakken later invoeren

Om de vernieuwingsoperatie in de hoogste klassen van Havo en VWO voor scholen te verlichten, wil staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) twee vakken later invoeren dan de bedoeling was. Het gaat om het verplichte vak geschiedenis en maatschappijleer en het vrijwillige vak culturele en kunstzinnige vorming.

Dat schrijft Adelmund in een brief aan de Tweede Kamer. De 123 middelbare scholen die dit jaar met het `studiehuis' zijn begonnen, hebben het al druk met de invoering van alle andere vakken en bovendien zijn de boeken voor geschiedenis en maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming nog niet af. Dat blijkt uit gesprekken die het departement voerde met een aantal middelbare scholen. Door te wachten tot het jaar 2003 met invoering van bepaalde vakken wil Adelmund scholen meer tijd geven om het studiehuis rustig in te voeren.

Uit de gesprekken met scholen bleek deze week ook dat leerlingen de inhoud van de nieuwe examenprogramma's in het studiehuis te zwaar vinden. Volgende week informeert Adelmund de Tweede Kamer over de onderdelen die zij wil schrappen in de vakken. Verwacht wordt dat het zal gaan om practicumopdrachten voor natuurkunde biologie en scheikunde. De aanpassingen zal zij voor de kerstvakantie publiceren. Verder krijgt de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven de mogelijkheid de stof voor het centraal examen te beperken.