Zuid-Korea wil veiligheidssysteem

De Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung wil dat de landen in Noordoost-Azie een gezamenlijk “veiligheidssysteem' in het leven roepen. “Noordoost-Azie is de enige regio in de wereld waar geen systeem van samenwerking bestaat voor het handhaven van vrede', aldus Kim.

De Zuid-Koreaanse president heeft dat vanochtend gezegd op de tweede dag van zijn bezoek aan China. In een toespraak op de universiteit van Peking zei hij ook dat de regio “gevrijwaard moet blijven van massa-vernietingswapens zoals kernraketten en -bommen'.

Kim gaf geen nadere bijzonderheden over de manier waarop in zijn ogen nauwere defensie-samenwerking tussen landen als Zuid-Korea, Japan en China gestalte moet krijgen. In de regio bestaan tal van spanningen voortvloeiend uit historische conflicten en gevoed door territoriale disputen. “Voor samenwerking bij het oplossen van conflicten, het handhaven van vrede en het bevorderen van ontwikkeling in de regio', is volgens de president “de totstandkoming van een regionale samenwerkingsorganisatie nodig'.

Zuid-Korea zelf wordt direct bedreigd door de ontwikkelingen in het grotendeels van de buitenwereld afgesloten Noord-Korea, waar een stalinistisch regime aan de macht is. In zijn toespraak verwees Kim naar de recente lancering van een Noord-Koreaanse raket die over Japan heen vloog. Volgens hem kan zo'n incident in potentie leiden tot een openlijk conflict in de regio.

Gisteren, op de eerste dag van Kims bezoek, benadrukte de Chinese president Jiang Zemin dat China “een constructieve rol' wil spelen in de pogingen duurzame vrede tot stand te brengen op het Koreaanse schiereiland. Jiang zei dat hij Kims politiek om de Noord-Koreaanse regering te bewegen tot openheid en hervormingen volledig steunt. China zal Kims voorstel in beraad nemen om voortaan een jaarlijkse ontmoeting te hebben tussen de ministers van Defensie uit beide landen.(Reuters)