Zorgen over nieuw geweld in Kosovo; Waarschuwing NAVO

De internationale gemeenschap heeft gisteren, bezorgd over de escalatie van het aantal gewelddadige incidenten in Kosovo, zowel de Serviers als de Albanezen gewaarschuwd dat het geweld het vredesoverleg in gevaar kan brengen.

De NAVO veroordeelde gisteren de incidenten. “De NAVO onderstreept de noodzaak dat zowel Belgrado als het Kosovo Bevrijdingsleger (UCK) zich volledig houdt aan het bestand en ophoudt met provocaties', aldus een woordvoerder van het bondgenootschap na een vergadering van de NAVO-ambassadeurs. Hij zei dat de NAVO “uiterst bezorgd' is over de escalatie van het geweld.

In Pristina liet een woordvoerder van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) zich in dezelfde zin uit. “Alle partijen [in Kosovo] moeten zich realiseren dat het niet naleven van de bestandsbepalingen zeer ernstige gevolgen zal hebben voor een vreedzame politieke oplossing', zo zei hij. “Het huidige geweldsniveau is onaanvaardbaar en valt buiten de geest en de letter van het akkoord', zo voegde hij daaraan toe, verwijzend naar het akkoord van 13 oktober tussen de Joegoslavische president Milosevic en de Amerikaanse gezant Holbrooke, dat onder andere voorziet in een wapenstilstand. Volgens de woordvoerder is het niveau van het geweld in Kosovo drastisch gedaald na het akkoord, maar dient het geweld helemaal op te houden.

Later gisteren kwam in Pristina de leider aan van de waarnemersmissie van de OVSE, die op grond van het akkoord in Kosovo wordt gelegerd. William Walker, een Amerikaanse diplomaat, zei bij zijn aankomst dat die missie “de laatste kans is om een irrationele spiraal van geweld in Kosovo te vermijden'. Hij zei dat de tweeduizend 'verificateurs' “een klimaat kunnen scheppen' waarin “het volk van Kosovo de weg van de matiging, de weg van het gezond verstand, de weg van de vreedzame oplossing kan kiezen'. Het zal nog twee maanden duren voor alle 'verificateurs' in Kosovo zijn.

Vrijwel elke dag komen uit Kosovo berichten over gewelddadige incidenten tussen het UCK en de Servische politie. Gisteren waren er twee van zulke incidenten. Bij Glogovac, ten westen van Pristina, werden drie Servische politiemannen gewond bij een aanval van UCK-strijders op een politiepost. In het noordwesten van Kosovo vuurden UCK-strijders granaten op een politiepost af. Niemand werd gewond.

Volgens Servische bronnen zullen de Servische politietroepen in Kosovo, die zich nu alleen voor patrouilles op straat vertonen, hun terughoudendheid opgeven als de 'provocaties' van het UCK niet ophouden. Als de Albanese strijders zich op de grote doorgangswegen en bij communicatiecentra begeven, zouden de Serviers weer op grote schaal in actie komen. (Reuters, AFP, AP)