Zinloos geweld

In de krant van 6 november in de column van Maarten Huygen over zinvol geweld, las ik het volgende: “De afsluiting van Avro's themaweek over zinloos geweld door Karel van de Graaf bracht geen nieuwe inzichten.' Persoonlijk vond ik deze afsluiting enigszins een gemiste kans.

Tijdens de uitzending werd ondermeer opgemerkt dat 80 procent van de kinderen en jongeren die in de tehuizen verblijven beter en veel goedkoper thuis behandeld kunnen worden en met betere resultaten. Ook dat 60 procent van de jongeren die verblijven in justitiele inrichtingen geen of nauwelijks delicten hebben gepleegd. Er is dus geen capaciteitsprobleem. En tot slot moeten we in de kinderbescherming af van de mentaliteit van 'ouders de schuld geven, straffen en diskwalificeren'. Dat helpt toch niet.

Welke conclusie kunnen we hieraan verbinden? Van de 1 miljard die jaarlijks aan de kinderbescherming en jeugdhulpverlening wordt uitgegeven wordt dus blijkbaar een half miljard nutteloos besteed, want 10.000 kinderen in tehuizen kosten samen 700 miljoen per jaar.

Het wordt tijd dat de kinderbescherming de juiste prioriteiten stelt: in elk geval chronisch gewelddadige jeugdige delinquenten langdurig opnemen. En in alle andere gevallen ophouden met ouders van jongeren die verder geen gevaar zijn voor de samenleving, te diskwalificeren.

    • Juliaan van Acker