Werkloosheid minderheden daalt

De werkloosheid onder de drie voornaamste doelgroepen van het minderhedenbeleid (Turken, Marokkanen en Surinamers) is sinds 1990 met 30 procent gedaald maar blijft aanzienlijk hoger dan die onder de autochtone beroepsbevolking. Er is daarom alle reden de inspanningen voor werkloze allochtonen voort te zetten. Dat meldt de Stichting van de Arbeid (Star) in een evaluatie van haar rapport 'Met minderheden meer mogelijkheden'.

De conclusies zijn gebaseerd op eigen onderzoek onder CAO-partijen en research van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf naar minderheden in ondernemingen. Het doel van de Star blijft het bereiken van 'een evenredige arbeidsmarktpositie' voor minderheden in vergelijking met de autochtone bevolking.

Volgens de stichting zijn er aanwijzingen dat de werkgelegenheidssituatie onder latere generaties allochtonen zich gunstiger ontwikkelt. Zij zijn gemiddeld hoger opgeleid dan hun ouders en beheersen de Nederlandse taal beter. Uit het onderzoek blijkt verder dat 57 procent van de ondernemingen die nu nog geen bijzondere aandacht besteden aan minderheden van opvatting is dat minderheden de komende een a twee jaar zonder meer vacatures zullen vervullen. Nogal wat specifieke inspanningen in dit verband zijn gebaseerd op CAO-afspraken. In 70 procent van de CAO's komen daarover bepalingen voor.

Uit ander onderzoek blijkt dat de werkloosheid onder minderheden de afgelopen tien jaar weliswaar sterk is afgenomen, maar dat het verschil in werkloosheid met de autochtonen groter is geworden. Was de werkloosheid onder minderheden in 1988 nog 4,5 keer zo groot als onder autochtonen, vorig jaar was die 7,5 keer zo groot. Onder Turken Marokkanen en Antillianen nam het verschil met autochtonen toe, maar onder Surinamers nam het af. Dat staat in een rapport van de Erasmus-universiteit dat dinsdag werd aangeboden aan minister Van Boxtel (Grote Steden en Integratiebeleid). De onderzoekers zeggen geen bewijs te hebben gevonden voor de stelling dat zich een onderklasse aan het vormen is van werkloze allochtonen en hun families.