Website

Een seriemoordenaar is op te sporen en te stoppen door zijn werkterrein af te bakenen, aldus APB Online, dochterbedrijf van de nieuws- en politiezender APB. Op een kaart van Amerika staan 20 gebieden waarin seriemoordenaars actief zijn. Door op de gevarenzones te klikken, komen bloederige details naar boven zoals de lotgevallen van de BTK (Bind Torture and Kill) Strangler. www.apbonline.com/safestreets/map/