Vrij-Katholieke kerk

In het artikel over Reiki (NRC Handelsblad, 6 november) worden enkele onjuiste uitspraken gedaan over de Vrij-Katholieke kerk. De Vrij-Katholieke kerk is geen antroposofische stroming binnen de katholieke kerk, maar veeleer een theosofische stroming. Zij is in het begin van deze eeuw ontstaan vanuit een reorganisatie van de Oud-Katholieke kerk in Engeland en geinspireerd door de toendertijd sterk in opkomst zijnde theosofische beweging.

Verder bestaat geen enkele binding, formeel noch informeel, tussen de Vrij-Katholieke kerk en de Reiki-beweging of welke andere spirituele beweging dan ook. Evenmin bestaat een binding met andere kerken of kerkgenootschappen.

De Vrij-Katholieke kerk is echter, vanwege haar hang naar authentieke ervaring, haar openheid voor nieuwe ideeen en warsheid van dogma's, een plaats waar mensen uit New Age kringen zich vaak blijken thuis te voelen.

De priester in de Vrij-Katholieke kerk functioneert zoals elke andere gewijde priester. Daarbij tracht hij een voertuig te zijn van de macht, die bij zijn wijding is aangeroepen, in dit geval de Christus.

Het getuigt van een wel erg beperkte visie om het priesterschap te associeren met energiestromen die door het lichaam van de priester lopen. Deze energiestromen zijn een onbetekend technisch detail, dat niets te maken heeft met het feitelijke priesterschap.

    • R. van Roggen
    • Priester in de Vrij-Katholieke Kerk