Spaanse regering komt ETA in eerste contacten voor een deel tegemoet

De Spaanse regering en de Baskische afscheidingsbeweging ETA hebben de afgelopen dagen de eerste directe contacten gehad in het kader van de besprekingen over het definitief neerleggen van de wapens door de ETA.

Dat meldt vancohtend het Spaanse dagblad El Mundo. De eerste contacten zijn gelegd nadat begin deze maand premier Aznar publiekelijk aankondigde een dialoog te willen starten met de aanhang van de ETA.

Van regeringswege werd vooralsnog geen commentaar gegeven op de inhoudelijk details van de gesprekken. Naar verluidt bevinden de contacten zich vooralsnog in een pril stadium. De regering maakte juist gisteren bekend de verplaatsing van gevangen ETA-terroristen en hun handlangers naar gevangenissen in en rond Baskenland afhankelijk te maken van een definitieve stopzetting van de ETA-terreur.

Met dit laatste geeft het kabinet andermaal te kennen dat de positie van de gevangenen een centrale rol zal spelen in zijn opstelling in de onderhandelingen.

Dit staat haaks op de verlangens van de ETA. Reeds vanaf het begin van de aangekondigde stopzetting van de terreur twee maanden geleden verlangde de ETA vergaande concessies in de vorm van de autonomie voor een nieuwe Baskische staat, wil de “wapenstilstand' van de beweging een definitief karakter krijgen.

Regeringswoordvoerder Josep Pique waarschuwde gisteren dat er geen sprake is van een vroegtijdige vrijlating of amnestie van de gevangen ETA-terroristen. Dit laatste was de afgelopen dagen geeist door vertegenwoordigers van Herri Batasuna, de politieke tak van de ETA.

Eerder deze week vroeg het Spaanse parlement met unanimiteit aan de regering een “dynamisch en flexibel gevangenisbeleid' in het kader van de onderhandelingen met de ETA. Daarnaast werd verzocht om de slachtoffers van de terreur in en rond Baskenland steun te geven.

    • Steven Adolf