Slow bang

Als het big bang-scenario voor een dag technisch niet mogelijk is bij de invoering van de euro, dan is het slow bang scenario wellicht een alternatief. Dit houdt in dat, gedurende een periode van een of twee weken, elke wijk door middel van een kleine bang in een dag overgaat van de gulden naar de euro. In de dagen daarvoor accepteren de winkels geen euro's en in de dagen daarna accepteren de winkels geen guldens meer.

Dit combineert de voordelen voor de winkel (geen dubbele valuta in de kassa en geen dubbele prijzen) met de fysieke mogelijkheid deze logistieke operatie uit te voeren. Het is belangrijk zich te realiseren dat het hier gaat om een eenmalige gebeurtenis. Het is aboluut niet rampzalig als men een aantal dagen op moet letten met welke valuta men betaalt in de winkel.

    • B.S. van der Schaaf