Revolutie in Spaans klooster

Voor het eerst in de vele eeuwen van zijn bestaan heeft het klooster Alua Dei in het noordspaanse Zaragoza zijn poorten geopend voor vrouwen. Gisteren vond een kleine revolutie plaats: onder leiding van de Spaanse koningin Sofia trokken tientallen vrouwen door de speciaal geconstrueerde ondergrondse doorgang om de gerestaureerde kerk van het klooster te inaugureren. Daar konden zij de zeven schilderingen over het leven van de maagd Maria bewonderen die Francisco Goya in 1774 op de kerkmuur aanbracht.

Om de monniken de mogelijke verzoekingen van het andere geslacht te besparen, gold eeuwenlang een strikte toegangsregel voor het klooster: verboden voor vrouwen. Slechts met pauselijke dispensatie kon hierop een uitzondering worden gemaakt. Rome was niet erg scheutig met ontheffingen: slechts drie vrouwen mochten ooit een kijkje nemen in de exclusieve mannentempel.

Het kerkelijke verbod kwam de laatste jaren evenwel steeds sterker op gespannen voet te staan met het recht op gelijkheid. Vorig jaar ontstond een ware rel toen, ter gelegenheid van het Goya-jaar vrouwen nog steeds de toegang werd geweigerd. Vrouwenorganisaties kwamen in het geweer, kamervragen werden gesteld en ook de vrouwelijke minister van cultuur Esperanza Aguirre liet weten dat het zo niet langer kon. Om een einde aan het gekrakeel te maken besloot de regioregering om de bezoeken dan ook maar voor mannen stop te zetten.

De oplossing is nu gevonden in een onderaardse gang door de kelders van het kloostercomplex. Zo kunnen vrouwen de kerk bezoeken, zonder in het blikveld te komen van het dertigtal monniken dat nog steeds het klooster bewoont. Zij waren voor de gelegenheid ook aanwezig in de gerestaureerde kerk, die officieel werd ingehuldigd door het Spaanse koningspaar. De kerk met de werken van Goya zal in de toekomst overigens slechts beperkt en op afspraak te bezoeken zijn. De Aragonese regioregering heeft een speciaal telefoonnummer de afspraken ingesteld (0034 976714934) voor een begeleide rondgang.

    • Steven Adolf