Raymond Chandler

In NRC Handelsblad van 4 november stond een bespreking van Mariska Graveland van de verfilming van Raymond Chandler's roman Poodle Springs. Ze is daar niet blij mee. Hoofdpersoon Philip Marlowe is aan het begin van het verhaal getrouwd en dat past niet bij zijn karakter. Waarom dat zo is legt ze uit met een gedrevenheid die de echte Chandler-fan verraadt zou de lezer kunnen concluderen.

Fout. Mevrouw Graveland blijkt de ontstaansgeschiedenis van Poodle Springs niet te kennen. Met verwondering stelt ze vast dat Marlowe's karakterverdieping bedenksels zijn van Chandler en niet van Robert B. Parker, die het boek van de in 1959 overleden auteur heeft voltooid.

Vlak voor zijn dood had Chandler een begin gemaakt met een nieuwe roman. Vier hoofdstukjes werden voltooid. Worstelingen met leeftijd huwelijkse verplichtingen en angst voor de dood zijn daar volstrekt niet aan de orde. In 1962 verscheen het onaffe ding onder de titel The Poodle Springs Story in het boek Raymond Chandler Speaking, voornamelijk bestaande uit brieven aan uitgevers en schrijvers.

In 1989 werkte Robert B. Parker het opstapje uit tot een volwaardige roman. Daarvoor had hij wel 37 hoofstukken nodig, bijna tien maal zo veel als Chandler's beginnetje.

Wat Graveland in de bespreking van Poodle Springs doet gaat verder dan een begrijpelijke poging gebrek aan kennis te verhullen. Ze signaleert een 'merkwaardige' ontwikkeling in Chandler's schrijverschap die nooit heeft plaatsgevonden.

    • Hans Knegtmans