Pensioenpremie PGGM omhoog

Het stijgende ziekteverzuim in de gezondheidszorg stuwt de pensioenpremie van het PGGM omhoog. De totale premie stijgt 1 januari 1999 met gemiddeld 1 procent. Bijna de helft (0,4 procentpunt) komt voor rekening van de toename van het aantal arbeidsongeschikten en langdurig zieken.

Het PGGM maakte eerder dit jaar al bekend dat de premie als gevolg van de vergrijzing en de loonontwikkeling geleidelijk zal stijgen. Voor 1999 had het bestuur de stijging op 0,6 procent vastgesteld.