'Papiaments leren goed voor integratie'

“Het zou een goede zaak zijn wanneer Nederlanders die zich op de Antillen vestigen, de basis van het papiaments aanleren. Zo'n cursus zou heel wat spanningen kunnen wegnemen. Het is nu eenmaal zo dat niet iedereen op de Antillen de Nederlandse taal meester is.'

Aan het woord is, op persoonlijke titel, de gevolmachtigd minister van de Antillen in Nederland, D. Mendes de Gouveia. Vanuit zijn auto voegt hij daar meteen aan toe dat zijn idee niet is bedoeld als “een soort wraak op Nederland', dat de emigratie van jongeren uit de Antillen naar Nederland wil beperken. “De Antilliaanse regering wil juist de nodige medewerking verlenen bij afspraken over rechten en plichten van de jeugd die wil verhuizen. Ze doet dat graag gezamenlijk met Nederland, maar het mag niet worden opgedrongen.'

Uit de nota Migratie Antilliaanse jongeren van minister R. van Boxtel (Integratiebeleid) en staatssecretaris G. de Vries (Koninkrijksrelaties) blijkt dat Nederland kansarme Antilliaanse minderjarigen wil ontmoedigen naar Nederland te vertrekken. De twee bewindslieden bepleiten een voogdijregeling en willen de jongeren verplichten op de Antillen een bewijs van uitschrijving op te halen. Alleen met zo'n bewijs mogen ze zich bij een Nederlandse gemeente inschrijven. Laten ze die (al bestaande) inschrijfplicht na, dan krijgen ze een boete van vijfduizend gulden. Die geldstraf wordt nu bijna nooit opgelegd.

Gevolmachtigd minister Mendes de Gouveia wijst erop dat het merendeel van de Antillianen die naar Nederland komen, goede burgers zijn en geen criminelen. “Maar ik ontken niet dat er ook mensen bij zijn die problemen maken.' Premier S. Romer van de eilandengroep zei half september in deze krant dat “slechts een klein deel van de 90.000 Antillianen in Nederland moeilijkheden veroorzaakt'. “Dan moet je niet doen alsof de hele bevolkingsgroep lastig is', liet ze daar op volgen.

Romer beloofde destijds ook dat Nederlanders zich voortaan gemakkelijker op de Antillen kunnen vestigen.

Mendes de Gouveia: “Ik heb vandaag gehoord dat Nederlandse ondernemers die willen investeren op de Antillen in de toekomst geen verblijfsvergunning meer hoeven aan te vragen. De poort gaat open, heeft onze minister Martha van Justitie gisteren in Willemstad gezegd.'