Ouders en opvoeding

In NRC Handelsblad van 31 oktober verwijst Rita Kohnstamm naar het boek van Judith Harris The nurture assumption: why children turn out the way they do. Kohnstamms artikel is voornamelijk een betoog tegen de subjectieve onderbouwing van dit boek en de overtrokken reacties van de Amerikaanse bevolking. In haar artikel laat zij zien dat, terwijl men nog lang niet precies weet hoe kinderen opgroeien en door wat zij beinvloed worden, dit een complex proces is waarbij verschillende factoren meespelen.

Aan het einde van haar betoog laat Kohnstamm zich toch verleiden door Judith Harris, als zij zich afvraagt of de stelling van het boek wel opgaat voor de Amerikaanse jeugd, en dat is jammer.

Kohnstamm stelt dat kinderen de 'gedeelde omgeving' binnen een gezin 'de ogenschijnlijke zelfde opvoedingsaanpak' anders kunnen ervaren. De laatste jaren zijn veel onderzoeken gedaan naar de door ouders differentiele behandeling van hun kinderen. Met andere woorden: binnen een gezin behandelen ouders hun kinderen verschillend. Hardop zullen veel ouders dit niet zeggen maar stilletjes weet iedereen dat dit waar is.

Ik hoop dat dit boek van Judith Harris niet zal aanslaan in Nederland, want ik ben ervan overtuigd dat de ouderlijke invloed op de ontwikkeling van hun kinderen groot is.

    • Nathalie Hulshof