Nigeria

In het artikel 'Ijaw-stam saboteerde pijpleiding' (NRC Handelsblad, 20 oktober) over de ramp in Warri waar meer dan 700 mensen levend verbrandden, werd door de kop gesuggereerd dat de Nigerianen zelf dit onheil over zich hadden afgeroepen. De lekkage zou namelijk door sabotage veroorzaakt zijn.

In mijn functie als medewerker van een natuurbeschermingsorganisatie ben ik in april 1977 en mei 1998 in de Niger Delta geweest, waar ik met veel mensen heb gepraat, en veel gezien heb.

De oliemaatschappijen vertellen de buitenwereld al jarenlang dat de vervuiling en ellende die oliewinning in zuidelijk Nigeria veroorzaakt eigenlijk de schuld van de Nigerianen zelf is. Die zijn corrupt en de dorpelingen maken zelf de oliepijpleidingen kapot om dan compensatie te kunnen claimen.

Onafhankelijk onderzoek van onder meer de Wereldbank heeft daarentegen overtuigend aangetoond dat de vervuiling hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door grove nalatigheid in het onderhoud van de olie-installaties waaronder de pijpleidingen. Toch wordt bij elke lekkage meteen geroepen dat sabotage in het spel is. Toch geeft ook Shell toe dat een groot gedeelte van de lekkages wordt veroorzaakt door gebrekkig onderhoud.

In het geval van de ramp van Warri is de vraag niet wie de ramp veroorzaakt heeft, maar veel eerder hoe het mogelijk is dat een pijpleiding die 'vorige week was gebroken en waaruit naar schatting 50.000 liter petroleum is weggelekt' niet meteen gerepareerd is. Hoe is het mogelijk dat de (staats)oliemaatschappij de olie laat weglekken, en dat in een gebied dat rijk is aan biodiversiteit in uitgestrekte mangrovegebieden, regenwouden en moerasbossen? Nu blijkt weer eens dat naast alle schade voor het milieu, dergelijke rampen ook levensgevaarlijke situaties voor de bevolking meebrengen.

Vertegenwoordigers van lokale organisaties proberen allang om op een serieuze manier met de oliemaatschappijen te onderhandelen, maar dit is tot nu toe niet gelukt.

Hoeveel olie moet nog weglekken, hoeveel mensen moeten nog omkomen voordat het Nederlandse publiek begrijpt wat voor tragedies zich in het zuiden van Nigeria afspelen, met als hoofdrolspelers de oliemaatschappijen, waaronder Shell?

    • Drs. R. Grit