Muziekles versterkt verbaal geheugen

Volwassenen die voor hun twaalfde muzieklessen hebben gevolgd, blijken een beter geheugen voor woorden te hebben dan mensen die zo'n muzikale training niet hebben gehad.

Dit blijkt uit een onderzoek onder 60 studentes in Hongkong, van wie 30 voor hun twaalfde ten minste zes jaar lang een westers muziekinstrument hebben bespeeld, en 30 geen enkele muzikale achtergrond hebben. Drie psychologen van de Universiteit van Hongkong, A.S. Chan, Y.-C. Ho en M.-C. Cheung, beschrijven vandaag in Nature hoe zij de studentes onderwierpen aan een geheugentest met 16 woorden die driemaal worden voorgelezen. De muzikale studentes scoorden significant beter dan de a-muzikale.

Opvallend is dat het betere geheugen beperkt blijft tot verbale herinnering. In een test waarbij figuurtjes worden getoond die de proefpersonen vervolgens uit het hoofd moeten natekenen, scoorden de muzikalen niet beter dan de anderen. Het is al langer bekend dat een bepaald gebied in de linkerhersenhelft bij beroepsmusici sterker ontwikkeld is dan bij anderen. De linkerhersenhelft is ook sterker betrokken bij het verbale geheugen dan de rechter (die meer van doen heeft met het visuele geheugen). Het Hongkong-onderzoek is een aanwijzing dat muzikale training daadwerkelijk een cognitief neveneffect heeft, ondanks het feit dat de muzieklessen zelf met verbale training weinig van doen hebben.

De Chinese psychologen benadrukken daarom het belang van muziek als geheugentraining bij kinderen, want “het bespelen van een muziekinstrument is een aangename bezigheid, waartoe kinderen waarschijnlijk gemakkelijker zijn aan te zetten dan tot geheugentrainingen'. Een jaar geleden bleek al uit een onderzoek van de Univeriteit van Wisconsin dat pianolessen bij drie- en vierjarige kinderen een positieve invloed had op hun vermogen tot abstract ruimtelijk denken (het manipuleren van mentale voorstellingen van afwezige fysieke voorwerpen).