Militair en verpleger krijgen bij eeuwwisseling geen verlof

Ziekenhuispersoneel, defensiepersoneel en brug- en sluiswachters zullen in de nacht van 31 december 1999 op 1 januari 2000 in verhoogde staat van paraatheid worden gebracht. Veel verloven voor die weekenden zijn ingetrokken.

Dat bleek gisteren tijdens een overleg tussen de ministers Van Boxtel (Grote Steden), Jorritsma (Economische Zaken), Netelenbos (Verkeer) en Borst (Volksgezondheid) en de Tweede Kamer over het millenniumprobleem. Dat treedt op doordat veel computers de overgang naar het jaar 2000 niet aankunnen.

Het overleg vond plaats naar aanleiding van de najaarsrapportage van het Millennium Platform dat de aanpak van het probleem coordineert. Het millenniumprobleem dreigt, vreest de Tweede Kamer, voor een enorme maatschappelijke chaos te zorgen. Stroomuitval het stilvallen van distributielijnen, het uitvallen van ziekenhuisapparatuur en het niet meer werken van sluizen en bruggen is slechts een deel van de te verwachten maatschappelijke ontwrichting.

Vooral zogenoemde 'embedded software' (ingebakken chips) levert problemen op omdat die moeilijk te traceren zijn. Een werkgroep van Verkeer en Waterstaat is namens ministeries in onderhandeling met softwaremaker Microsoft over de aanpak van het probleem.

Ziekenhuizen zullen rond de eeuwwisseling zo weinig mogelijk patienten op de intensive care en op de operatiezalen moeten hebben, zei minister Borst gisteren. Mocht er iets mis gaan met bijvoorbeeld de beademingsdapparatuur of de hartbewaking dan zal op handmatige bediening moeten worden overgegaan.

Coordinerend minister Van Boxtel riep alle burgemeesters in Nederland op hun eigen verantwoordelijkheden te nemen en spoorde ze aan om bedrijven in de gemeenten attent te maken op het millenniumprobleem. De campagne die het publiek bewust moet maken van het probleem en de risico's gaat pas volgend jaar van start.

Minister Netelenbos liet weten te vertrouwen op de aanpak van KPN Telecom als het gaat om het noodnet, een netwerk van telecommunicatieapparatuur dat millenniumproof moet zijn.

Ze raadde echter aan het gebruikelijke 'gelukkig nieuwjaar'-telefoontje vlak na de jaarwisseling in 2000 achterwege te laten.

K. Vendrik (GroenLinks) stelde dat er inmiddels over “risicobeheersing in plaats van risicomijding' wordt gesproken. “Schade is blijkbaar onvermijdelijk.' PvdA-woordvoerder Wagenaar stelde voor de geplande grootschalige millenniumfeesten op oudjaarsavond niet door te laten gaan. “Festiviteiten waarbij extra politie-inzet nodig is moeten niet doorgaan omdat die politie elders veel harder nodig is', aldus Wagenaar.