Leraren

Geinteresseerd las ik het artikel 'Alle leraren inzetten en vak moderniseren' in NRC Handelsblad van 2 november. Minister Hermans realiseert zich, zo blijkt uit het artikel, het gigantische probleem van het dreigend tekort aan leraren, dat mede wordt veroorzaakt door het imago van het beroep. Hij wil dan ook onder meer 'de beeldvorming rond het lerarenberoep positief beinvloeden'. Een goed idee. Maar een buitengewoon zware taak, als zelfs de redactie onderwijs in de slotzin meent dat leraren op dit moment “tot hun pensioen hetzelfde lesje afdraaien.'

Qua stijl schofferend en inhoudelijk onjuist: de taak van de leraren is oneindig gevarieerd - en: hoeveel leraren staan ook al weer tot hun pensioen voor de klas?

    • Monique Metzemaekers