Kamer voor maximum in huurstijging; In 1999 met 6,5 procent

De huren mogen ook in 1999 met maximaal 6,5 procent stijgen. De Tweede Kamer, die daar gisteren mee instemde, gaat er echter vanuit dat de daadwerkelijke huurstijging in de meeste gevallen veel lager zal zijn.

Staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) verwacht dat de huren komend jaar in feite met gemiddeld 2,9 procent zullen stijgen. Dit is minder dan dit jaar. In 1998 stegen de huren met 3,2 procent. Sinds het begin van de jaren negentig is er sprake van een geleidelijke daling van het percentage waarmee de huren omhoog gaan.

Een meerderheid in de Kamer wil dat uiteindelijk de jaarlijkse huurstijging niet groter is dan het percentage van de geldontwaarding. Remkes vroeg de Kamer deze doelstelling, die ook in het regeerakkoord is vastgelegd, enigszins pragmatisch te hanteren. De woningcorporaties moeten ook ruimte houden voor het doen van investeringen. De ene corporatie komt soms onder het percentage van de inflatie uit terwijl de andere daarboven zit omdat deze geld nodig heeft om bijvoorbeeld de leefbaarheid in de wijk te kunnen verbeteren.

Volgens de staatssecretaris vragen verhuurders in Nederland door de bank genomen gematigde huren. Gemiddeld bedraagt de huur zo'n 65 procent van het bedrag dat zou kunnen worden gevraagd als ze wettelijke regels voor het vaststellen van de huur volledig zouden benutten. Remkes vindt, evenals de Kamer, dat de 'markt' binnen de volkshuisvesting gunstig uitpakt. Zo stijgen in gebieden waar er al sprake is van een overschot aan goedkope woningen de huren veel minder (of is er zelfs sprake van huurverlaging) dan elders in het land. Met name in het noorden van het land en in Zeeland is er plaatselijk al sprake van substantiele leegstand.

Remkes wil de corporaties vanaf 2000, na het aflopen van het huidige convenant, nog meer vrijheid geven.

Remkes zegde de Kamer toe in de komende onderhandelingen met de woningcorporaties te proberen het maximale percentage waarmee huren moeten kunnen stijgen (thans tussen de 6,5 en 7,5 procent) te laten dalen.